Công nghệ hỗ trợ

 • Bảo mật

  Để đảm bảo an toàn thông tin, ViMASS áp dụng hệ thống bảo mật gồm hai lớp: mật khẩu Ví và mã số bảo mật token... Chi tiết

 • Giao tiếp gần NFC

  Là chip điện tử lưu trữ thông tin và có khả năng kết nối với các thiết bị hỗ trợ khi có sự tiếp xúc trực tiếp hay để gần nhau... Chi tiết

 • Kho dữ liệu ViMASS

  Kho dữ liệu ViMASS được đầu tư lớn về công nghệ và cơ sở hạ tầng với trữ lượng lớn và tốc độ xử lý cực nhanh... Chi tiết

 • Mã vạch Barcode

  Barcode là một dãy các vạch và khoảng trống song song xen kẽ được thiết kế theo một nguyên tắc mã hoá nhất định... Chi tiết

 • Mã vuông QR

  Mã QR có thể chứa đựng thông tin giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hoặc đường link dẫn tới website của doanh nghiệp...Chi tiết

Trang web liên quan

 • vimass.vn

  Cổng thông tin chính thức của Công ty cổ phần Dịch vụ nền di động Việt Nam (ViMASS)

 • taichinh.vimass.vn (Chứng chỉ bảo mật SSL VeriSign)

  Cung cấp dịch vụ tài chính và dịch vụ Thẻ đa năng & Thẻ dịch vụ
  cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị cung cấp

 • vimass.vn/diadiem/

  Trang tìm kiếm, đăng ký và sửa địa điểm ViMASS 

^