BAN ĐIỀU HÀNH
 • BAN KIỂM SOÁT
  • Trần Nam Trung
   Chức vụ : Trưởng BKS Email : trungtn@vimass.vn
  • Trần Thị Hiền
   Chức vụ : Thành viên BKS Email : hientt@vimass.vn
  • Đại diện CTCP Liên Việt
   Chức vụ : Thành viên BKS Email : congtylienviet@vimass.vn
 • BAN ĐIỀU HÀNH
  • Trần Việt Trung
   Chức vụ : Tổng giám đốc Email : trungtn@vimass.vn
  • Nguyễn Chí Đức
   Chức vụ : Phó tổng giám đốc Email : ductn@vimass.vn
  • Dương Thị Châu Khanh
   Chức vụ : Giám đốc chi nhánh Email : khanhdtc@vimass.vn
  • Nguyễn Trọng Thành
   Chức vụ : Phó giám đốc Email : thanhnt@vimass.vn
  • Lê Huy Cường
   Chức vụ : Phụ trách Xuất nhập khẩu và Quan hệ quốc tế Email : cuonglh@vimass.vn
  • Nguyễn Thị Ngọc Hà
   Chức vụ : Kế toán trưởng Email : hantn@vimass.vn