TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

Hội thảo "Quản lý và phát triển ứng dụng sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự trong bảo mật thông tin giao dịch điện tử" được tổ chức ngày 8/8/2018 tại Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn, Q.1, TP.HCM.

Clip 4: Tham luận của Ông Phạm Quốc Trình – Đại diện Cục Công nghệ thông tin Ngân hàng Nhà nước: “Tình hình triển khai, ứng dụng chữ ký điện tử trong hoạt động ngân hàng”

Hệ thống CA của NHNN cung cấp trên 6.000 chứng thư số cho thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống đấu thầu và nghiệp vụ thị trường mở, hệ thống báo cáo và kho dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến tại các đơn vị thuộc NHNN, Tổ chức tín dụng, Kho bạc nhà nước, Ngân hàng nước ngoài, Quỹ tín dụng nhân dân, v.v.

HTCA NHNN chịu trách nhiệm xác thực chữ ký số cho các giao dịch điện tử giữa cá nhân, tổ chức thuộc NHNN; giữa NHNN và các tổ chức tín dụng, giữa NHNN và Kho bạc, giữa NHNN và Bộ Tài chính, Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động TBXH, điều hành chính sách tiền tệ quốc gia …

NHNN đã thay HTCA cũ có vòng đời RootCA, SubCA 10 năm bằng HTCA mới năm 2017: CorePKI của Entrust, thiết bị HSM SafeNet Luna G5 lưu khóa RootCA, SA5 lưu khóa SubCA, hàm băm SHA-256 với khóa RootCA là RSA-4096 bits, khóa SubCA và EndUser là RSA-2048 bits, Token lưu khóa đạt chuẩn FIPS 140-2 Level 3.

Khảo sát năm 2017, có 16 ngân hàng cung cấp dịch vụ xác thực giao dịch bằng chữ ký số; 13 ngân hàng cấp dịch vụ này cho KH doanh nghiệp chiếm 9,44%; 5 ngân hàng cấp dịch vụ cho cá nhân chiếm 0,04%.

Cục CNTH NHNN kiến nghị: (1) Sớm có cơ chế liên thông các hạ tầng PKI (Chính phủ, Công cộng, Chuyên dùng) để thuận lợi cho người dùng. (2) Sớm có cơ chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn, giải pháp Mobile PKI không chỉ trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính mà trong tất cả các giao dịch điện tử cần chữ ký số để đảm bảo an toàn, bảo mật.