VIMASS GIẢM PHÍ & TINH GIẢN XÁC THỰC GIAO DỊCH

Hướng đến mức phí thấp nhất, sử dụng Ví Vimass thân thiện đơn giản và bảo mật mức cao nhất so với các phương tiện thanh toán ở Việt Nam, Tổng giám đốc Vimass quyết định giảm phí giao dịch và đơn giản hóa các biện pháp xác thực giao dịch kể từ ngày 10/11/2018, cụ thể như sau:

A/ Các mức phí giao dịch áp dụng từ ngày 10/11/2018:

Điều 1: Ứng dụng Ví Vimass được tải về điện thoại miễn phí. Người dùng không phải trả phí sử dụng ví hàng tháng hay hàng năm và không bị ràng buộc phải có số dư tối thiểu trên tài khoản.

Điều 2: Phí chuyển tiền từ Ví Vimass đến Ví Vimass khác:

- Từ 1 đồng đến 1 triệu đồng: 330 đồng/ giao dịch (gồm 30 đồng thuế GTGT).
- Từ 1 triệu đến 20 triệu đồng: 1.100 đ/giao dịch (gồm 100 đồng thuế GTGT).
- Trên 20 triệu đồng: 2.200 đ/giao dịch (gồm 200 đồng thuế GTGT).

Điều 3: Phí chuyển tiền từ Ví Vimass đến tài khoản ngân hàng hoặc thẻ hoặc ví điện tử khác:
- Từ 1 đồng đến 50 triệu đồng: 3.300 đồng/ giao dịch (gồm 300 đồng thuế GTGT)
- Trên 50 triệu đồng = 3.300 đồng x (1+ [Số tiền/50 triệu]).
Ví dụ:
o Phí chuyển từ 1 đến 50.000.000 đồng là 3.300 đồng
o Phí chuyển từ 50.000.001 đồng đến 100.000.000 đồng là 6.600 đồng
o Phí chuyển từ 100.000.001 đồng đến 150.000.000 đồng là 9.900 đồng. v.v…

Điều 4: Phí thanh toán QR và nhận thanh toán qua QR khi sử dụng Ví Vimass:

- Bên thanh toán: trả 1 trong 3 mức 330 đ, 1.100 đ hoặc 2.200 đ/giao dịch như Điều 2.
- Bên nhận thanh toán (Merchants): Nếu sử dụng QR do Vimass phát hành thì trả cho Vimass từ 0,33% đến 0,55 % giá trị thanh toán (gồm thuế GTGT). Nếu sử dụng QR do đơn vị khác phát hành thì trả cho đơn vị phát hành theo thỏa thuận.

Điều 5: Phí thanh toán Vimass QR và nhận thanh toán qua Vimass QR khi sử dụng Mobile Banking của ngân hàng hoặc ví điện tử có ký thỏa thuận với Vimass:
- Bên thanh toán: trả phí theo quy định của ngân hàng sở hữu Mobile Banking hoặc đơn vị cung ứng dịch vụ ví điện tử.
- Bên nhận thanh toán (Merchants): trả cho Vimass 0,55 % giá trị thanh toán (gồm thuế GTGT).
- Mobile banking của Ngân hàng hoặc ví điện tử có ký hợp đồng với Vimass: được nhận của Vimass 0,22% giá trị thanh toán. Trong trường hợp Mobile banking hoặc ví điện tử đồng ý bỏ mức phí này thì Bên nhận thanh toán chỉ cần trả cho Vimass 0,33% giá trị thanh toán (gồm thuế GTGT).

Điều 6: Phí phát hành hóa đơn điện tử:

- Khi thanh toán Vimass QR kèm dịch vụ phát hành hóa đơn điện tử (loại QR có chữ V trên nền đỏ), bên thanh toán hoặc bên nhận thanh toán phải trả cho Vimass phí phát hành hóa đơn điện tử (được lưu trữ để tra cứu trong 10 năm) là 220 đồng/ hóa đơn (gồm thuế GTGT). Đây là mức phí thấp nhất thị trường hiện nay. Ngoài ra, nếu sử dụng mobile banking hoặc ví điện tử không phải Ví Vimass, mobile banking/ ví điện tử hoặc bên thanh toán sẽ phải trả thêm 0,22% giá trị thanh toán cho Vimass.
- Cá nhân hoặc doanh nghiệp có nhu cầu phát hành Vimass QR kèm hóa đơn điện tử cần liên hệ để ký hợp đồng với Vimass và nhận hướng dẫn kỹ thuật cần thiết.
- Ngân hàng sở hữu Mobile Banking hoặc doanh nghiệp cung ứng dịch vụ ví điện tử muốn thanh toán Vimass QR kèm hóa đơn điện tử cần liên hệ để ký hợp đồng với Vimass.

B/ Các biện pháp xác thực giao dịch áp dụng từ ngày 10/11/2018:

Điều 7: Nếu điện thoại Android hoặc iPhone không có chức năng sử dụng vân tay và nhận diện khuân mặt thì ứng dụng Ví Vimass áp dụng các hình thức xác thực như sau:

- Đăng nhập: dùng Mật khẩu đăng nhập (tối thiểu 6 ký tự)
- Xác thực giao dịch: dùng Mật khẩu Soft Token (6 ký tự)
- SMS OTP (mật khẩu từng lần nhận qua tin nhắn) chỉ dùng để thay đổi Mật khẩu đăng nhập hoặc Mật khẩu Soft Token.

Điều 8: Nếu điện thoại Android hoặc iPhone có chức năng sử dụng vân tay hoặc nhận diện khuân mặt thì ứng dụng Ví Vimass áp dụng các hình thức xác thực như sau:

- Đăng nhập lần đầu: dùng Mật khẩu đăng nhập (tối thiểu 6 ký tự)
- Đăng nhập kể từ lần thứ 2: chỉ dùng vân tay hoặc nhận diện khuân mặt.
- Xác thực giao dịch: chỉ dùng vân tay hoặc nhận diện khuân mặt sau khi đăng ký Mật khẩu Soft Token. Nếu chủ ví bỏ chức năng xác thực bằng vân tay hoặc nhận diện thì chỉ sử dụng xác thực giao dịch bằng Mật khẩu Soft Token.
- SMS OTP (mật khẩu từng lần nhận qua tin nhắn) chỉ dùng để thay đổi Mật khẩu đăng nhập hoặc Mật khẩu Soft Token.

Điều 9: Khi điện thoại Android hoặc iPhone được lắp thẻ SIM hoặc thẻ nhớ microSD có khả năng ký số giao dịch (gọi tắt là mPKI), ứng dụng Ví Vimass sẽ phát hiện thiết bị mPKI, bổ sung biểu tượng mPKI và xác thực giao dịch như sau:

- Nếu số tiền 1 giao dịch hoặc tổng số tiền giao dịch trong ngày chưa vượt quá hạn mức của chủ ví thì có thể lựa chọn 1 trong các hình thức xác thực: Soft Token, Vân tay, Nhận diện hoặc Ký số.
- Nếu số tiền 1 giao dịch hoặc tổng số tiền giao dịch trong ngày vượt quá hạn mức của chủ ví thì chỉ dùng Ký số để thực hiện giao dịch.
- Chủ ví cần vào mục Ký số mPKI để đăng ký hoặc thay đổi Mật khẩu truy cập mPKI; và vào mục Hạn mức giao dịch để quy định các hạn mức cho giao dịch không có và có ký số.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2018.

CTCP DỊCH VỤ NỀN DI ĐỘNG VIỆT NAM (VIMASS)
Tổng giám đốc (đã ký)

https://vimass.vn
https://play.google.com/store/apps/details
https://itunes.apple.com/us/app/vi-vimass/id959341649?mt=8