BÁO CÁO VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ

Báo cáo về chính sách quản lý mật mã dân sự của Ông Vũ Văn Xứng, Cục trưởng Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ tại Hội thảo "Quản lý và phát triển ứng dụng sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự trong bảo mật thông tin giao dịch điện tử" được tổ chức ngày 8/8/2018 tại Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn, Q.1, TP.HCM.

Ban Cơ yếu Chính phủ là cơ quan mật mã quốc gia, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quản lý thống nhất về mật mã.

Hoạt động sử dụng mật mã để bảo về thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước được quy định tại Luật Cơ Yếu.

Hoạt động sử dụng mật mã để bảo về thông tin không thuộc bí mật nhà nước (mật mã dân sự) được quy định tại Luật An toàn thông tin.

Ngoài ra các hoạt động sử dụng mật mã còn được quy định tại Luật An ninh mạng và Luật giao dịch điện tử.