THỎA THUẬN HỢP TÁC VIMASS & NAM A BANK

THỎA THUẬN HỢP TÁC VIMASS & NAM A BANK

PHẠM VI HỢP TÁC

Các bên đồng ý hợp tác để xây dựng các sản phẩm dịch vụ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ thanh toán, tài khoản, chuyển tiền, tiền gửi, cho vay, bảo hiểm,… cho khách hàng nhằm tạo điều kiện cho khách hàng giao dịch trên kênh Thương mại điện tử, Ví điện tử, Ngân hàng điện tử,… phù hợp với hoạt động kinh doanh của các bên. Các bên cam kết trong thời hạn không quá 6 tháng, các bên phối hợp thống nhất từng dịch vụ cụ thể, nội dung nào được hai bên nghiệm thu kỹ thuật, tuân thủ pháp luật sẽ được ký thành hợp đồng cụ thể.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các bên cùng phối hợp thực hiện đưa dịch vụ tới khách hàng và cùng xây dựng qui trình về giải quyết khiếu nại, đối chiếu, chăm sóc khách hàng. Chỉ các sản phẩm dịch vụ phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành mới được phép triển khai chính thức. Các bên được sử dụng thương hiệu, hình ảnh, logo của nhau trong quá trình quảng bá thông tin đến khách hàng về nội dung hợp tác theo thỏa thuận này. Trước khi thực hiện hoạt động quảng bá, bên thực hiện quảng bá phải thông tin cho bên còn lại biết nội dung quảng bá.

 

ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ

1. NAM A BANK cấp kết nối riêng VPN cho Vimass và các API để thực hiện trực tuyến 24/7 các giao dịch liên quan đến tài khoản đảm bảo thanh toán của Vimass (TK Vimass) tại NAM A BANK đảm bảo nguyên tắc: (i) sử dụng thiết bị ký số và quy trình trao đổi dữ liệu bảo mật do Vimass cung cấp (ii) mọi yêu cầu chuyển tiền làm giảm số dư tài khoản của Vimass đều được Vimass ký số xác nhận và nếu giá trị lớn hơn mức quy định của Vimass theo từng thời kỳ thì NAM A BANK cũng phải ký số xác nhận lại mới được thực hiện.
Các API bao gồm nhưng không giới hạn:
- Chuyển tiền nhanh từ TK Vimass đến 1 tài khoản khác trong hệ thống NAM A BANK không bị hạn chế số lượng.
- Chuyển tiền nhanh từ TK Vimass đến 1 tài khoản hoặc 1 số thẻ thuộc hệ thống ngân hàng Việt Nam. Hạn mức chuyển tiền nhanh tối đa được phép đến 300 triệu đồng một giao dịch và không bị hạn chế số lượng giao dịch chuyển tiền nhanh trong ngày.
- Chuyển tiền theo phiên liên ngân hàng từ tài khoản Vimass đến bất kể tài khoản nào thuộc hệ thống Ngân hàng Việt Nam là thành viên của Napas. Chuyển tiền theo phương thức này không bị hạn chế về số lượng trong từng giao dịch cũng như số lần giao dịch trong ngày.
- Nhận biết và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu QR do NAM A BANK phát hành, bao gồm tên đơn vị, địa chỉ, tọa độ, mã hàng hóa (nếu có) đủ để bên thanh toán có thể chấp nhận thanh toán. 
- Thanh toán các QR do NAM A BANK phát hành theo hình thức được 2 bên thỏa thuận; dự kiến Vimass được hưởng 0,22% giá trị thanh toán; nếu mobile banking hoặc ví điện tử khác phải nhờ Vimass mới thanh toán được NAM A BANK QR thì phương tiện thanh toán thứ 3 được hưởng 0,22% và Vimass được hưởng 0,22% giá trị thanh toán. Chi tiết mức phí sẽ được thể hiện trong hợp đồng/phụ lục hợp đồng hợp tác.

2. NAM A BANK đồng ý cấp API cho Vimass để cung cấp các dịch vụ ngân hàng của NAM A BANK cho khách hàng của Vimass. Khách hàng của Vimass bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp là: (i) chủ ví Vimass (ii) Merchants của Vimass (iii) chủ thẻ đa năng vID (có chip bảo mật, NFC Mifare DESFire EV1/EV2) do Vimass cung cấp, có thể tương tác với mọi thiết bị công cộng (cố định hoặc di động) do Vimass cùng nhiều đối tác cung cấp.
Tùy thuộc vào khả năng đáp ứng của mỗi bên và phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành, NAM A BANK cung cấp các API dịch vụ ngân hàng cho khách hàng Vimass bao gồm nhưng không giới hạn:
- Gửi tiền tiết kiệm tại NAM A BANK từ ví Vimass
- Rút gốc và lãi đúng hạn hoặc trước hạn về ví Vimass từ các khoản tiết kiệm gửi tại NAM A BANK.
- Vay tiền cầm cố sổ tiết kiệm, giải ngân vào ví Vimass
- Trả các khoản vay NAM A BANK từ ví Vimass 
- Vay tiêu dùng hoặc trả góp nhận tiền qua ví Vimass theo các điều kiện do NAM A BANK quy định
- Phong tỏa và giải tỏa tài khoản, sổ tiết kiệm hoặc ví Vimass theo yêu cầu của 1 trong 2 bên được các bên thỏa thuận trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật và của NHNN.
- Hỗ trợ thanh toán hóa đơn điện, nước, truyền hình, viễn thông, internet, v.v mà NAM A BANK là ngân hàng thu hộ.
- Hỗ trợ du khách nước ngoài vào Việt Nam thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng ví điện tử hoặc mobile banking của nước họ thông qua hợp đồng dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ mà phương tiện thanh toán nước ngoài có ký thỏa thuận với Vimass và thỏa thuận chuyển đổi ngoại tệ giữa Vimass, NAM A BANK và đối tác nước ngoài. 
- Hỗ trợ đánh giá tín nhiệm khách hàng và nhận biết các nhu cầu về tài chính của khách hàng theo yêu cầu của NAM A BANK
- Dịch vụ khuyến mại, trả thưởng, hỗ trợ khách hàng theo yêu cầu của NAM A BANK
- Dịch vụ khác do NAM A BANK phát triển và có thỏa thuận với Vimass

3. Vimass đồng ý cung cấp miễn phí cho NAM A BANK kết nối bảo mật theo chuẩn quốc tế NIST.FIPS PUB 140-2 Level 3 từ máy chủ của Vimass đến máy chủ tại NAM A BANK kết nối trực tiếp với CoreBank. Vimass đồng ý trả mọi chi phí mở chứng thư, chi phí chứng thực chữ ký số hàng năm cũng như chi phí ký số mỗi lần giao dịch để đảm bảo giao dịch trừ tài khoản của Vimass được tuyệt đối an toàn và đầy đủ bằng chứng pháp lý khi tranh tụng. Kênh bảo mật mà Vimass cung cấp cho NAM A BANK đáp ứng quy chuẩn cao nhất về bảo mật giao dịch theo quy định của Thống đốc NHNN cho phép giao dịch không giới hạn về tiền và số lần giao dịch.

4. Vimass cho phép NAM A BANK tiếp cận toàn bộ khách hàng của Vimass để giới thiệu, quảng bá và đề xuất các dịch vụ ngân hàng, trực tiếp cấp dịch vụ trực tuyến thông qua API cấp cho Vimass để khách hàng của Vimass có thể:
- Gửi tiết kiệm và lập sổ tiết kiệm điện tử tại NAM A BANK;
- Rút gốc và lãi đúng hoặc trước hạn;
- Cầm cố sổ tiết kiệm điện tử tại NAM A BANK để vay NAM A BANK và giải ngân về ví Vimass;
- Vay tiêu dùng hoặc trả góp, nhận tiền về ví Vimass;
- Mua sắm, thanh toán hóa đơn, dịch vụ mà NAM A BANK có thế mạnh
- Chuyển đổi ngoại tệ & VND khi đi du lịch nước ngoài và dùng ví Vimass thanh toán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật pháp 2 nước.
- Thanh toán các QR do NAM A BANK và các merchants của NAM A BANK phát hành.

5. Vimass hỗ trợ internet và mobile banking của NAM A BANK thanh toán Vimass QR kèm hóa đơn điện tử với mức phí thấp nhất thị trường. Khi Vimass hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống chứng thực và công chứng điện tử, NAM A BANK và các khách hàng sử dụng internet hoặc mobile banking của NAM A BANK được hưởng mức ưu đãi cao nhất khi sử dụng dịch vụ của Vimass. Cán bộ nhân viên NAM A BANK được hưởng các mức khuyến mại cao nhất khi mua hoặc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ bảo mật mà Vimass cung ứng cho thị trường.

6. NAM A BANK cam kết trong tối thiểu 02 (hai) năm miễn mọi khoản phí chuyển tiền nhanh từ TK Vimass tại NAM A BANK đến các tài khoản trong và ngoài NAM A BANK hoặc đến số thẻ thuộc hệ thống ngân hàng Việt Nam. Trong thời gian được NAM A BANK miễn phí chuyển tiền nhanh, Vimass cam kết miễn mọi khoản phí chuyển tiền giữa các ví Vimass và giảm tối đa phí chuyển tiền nhanh đến tài khoản hoặc số thẻ hoặc ví điện tử hợp pháp khác để mở rộng tập khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ của cả 2 bên.

7. Khi Vimass miễn toàn bộ phí cho khách hàng, Vimass yêu cầu được hưởng theo tỷ lệ phần trăm cho từng dịch vụ ngân hàng mà NAM A BANK cấp cho các khách hàng của Vimass. Với những khoản bị rủi ro như cho vay không thu hồi được đủ gốc, nếu đủ bằng chứng khách quan, Vimass đồng ý không hưởng tỷ lệ phần trăm với các giao dịch này. Chi tiết tỷ lệ phần trăm được hưởng sẽ do 2 bên thống nhất thỏa thuận bằng văn bản dưới dạng Phụ lục trước khi triển khai các dịch vụ ngân hàng đối với khách hàng của Vimass. Hai bên cam kết không tiết lộ các chi tiết của Phụ lục cho bên thứ ba nếu không được sự nhất trí bằng văn bản của 2 bên.

8. NAM A BANK đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển khỏi TK Vimass mà không thông qua lệnh chuyển tiền được Vimass ký số hoặc lệnh trừ tiền trên TK Vimass không tuân thủ đúng theo quy trình bảo mật được 2 bên thỏa thuận. Các bản ghi lệnh chuyển tiền kèm chữ ký số của 1 trong 2 bên được coi là các bằng chứng đương nhiên được các bên công nhận trước Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án.

9. Thỏa thuận hợp tác được từ động gia hạn và có hiệu lực 3 năm; các Hợp đồng và Phụ lục liên quan có hiệu lực 2 năm.