THỎA THUẬN ĐẦU TIÊN VỀ KÝ SỐ TUÂN THỦ THÔNG TƯ 134/2017/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN.

THỎA THUẬN ĐẦU TIÊN VỀ KÝ SỐ TUÂN THỦ THÔNG TƯ 134/2017/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN.

A. Chấp hành quy định hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến phải tích hợp giải pháp có sử dụng chứng thư số, chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và các giải pháp xác thực khác (nếu có) theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 8 của Thông tư 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, ngày 22/1/2019 tại tầng 9 Bitexco Building, 63A Võ Văn Tần, quận 3 Tp. Hồ Chí Minh, CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) và CTCP dịch vụ nền di động Việt Nam (Vimass) cùng ký kết thỏa thuận về dịch vụ ký số giao dịch chứng khoán:

1. Vimass cung cấp miễn phí API, SDK để ký số

- Vimass cung cấp miễn phí API, SDK ký số với các thiết bị PKI do Vimass nhập khẩu để TVS tích hợp vào các phần mềm giao dịch chứng khoán trực tuyến trên web và trên thiết bị di động, cho phép khách hàng của TVS ký số các phiếu lệnh điện tử hoặc giao dịch điện tử cần ký số theo quy định của Thông tư 134/2017/TT-BTC và quy định riêng của TVS.

- Vimass cung cấp miễn phí API, SDK ký số với các thiết bị PKI do Vimass nhập khẩu để các máy tính, điện thoại di động của TVS ký số các chứng từ điện tử, phiếu lệnh điện tử hoặc dữ liệu điện tử gửi các sở giao dịch chứng khoán hoặc gửi đơn vị khác.

- Thời điểm cung cấp API/SDK, thử nghiệm, nghiệm thu kỹ thuật và vận hành thực tế được quy định trong Phụ lục III.

2. Vimass cung cấp các thiết bị PKI để ký số

- Vimass cung cấp thiết bị PKI USB Token Series III bảo hành 2 năm 1 đổi 1 cho TVS và khách hàng của TVS để sử dụng ký số và chứng thực thực chữ ký số với các máy tính desktop, laptop có cổng USB theo mức giá quy định trong Phụ lục I. Thiết bị PKI USB Token do Vimass nhập khẩu trực tiếp có các tính năng: (i) sử dụng mật khẩu người dùng gồm 6 ký tự ASSCII (ii) sinh cặp khóa mã bí mật và công khai theo thuật toán RSA-2048 bit và dấu khóa bí mật bên trong không thể truy cập với mức bảo mật đạt chuẩn NIST.FIST 140-2 level 3 (iii) thực hiện ký số hoặc chứng thực chữ ký số bằng thuật toán RSA-2048 đạt chuẩn NIST.FIST 186-4; (iv) truy cập các hàm bên trong thiết bị thông qua mật khẩu người dùng, nếu truy cập sai 5 lần liên tiếp thiết bị sẽ xóa toàn bộ dữ liệu bên trong.

- Vimass cung cấp thiết bị ký số PKI microSDHC bảo hành 2 năm 1 đổi 1 cho TVS và khách hàng của TVS để sử dụng ký số và chứng thực thực chữ ký số với điện thoại di dộng có khay chứa thẻ microSD theo mức giá quy định trong Phụ lục I. Thiết bị PKI microSD do Vimass nhập khẩu trực tiếp: (i) sử dụng mật khẩu người dùng gồm 6 ký tự ASSCII (ii) sinh cặp khóa mã bí mật và công khai theo thuật toán RSA-2048 bit và dấu khóa bí mật bên trong với mức bảo mật chuẩn NIST.FIST 140-2 level 3 (iii) thực hiện ký số hoặc chứng thực chữ ký số bằng thuật toán RSA-2048 đạt chuẩn NIST.FIST 186-4; (iv) truy cập các hàm bên trong thiết bị thông qua mật khẩu người dùng, nếu truy cập sai 5 lần liên tiếp thiết bị sẽ xóa toàn bộ dữ liệu bên trong; (v) có bộ nhớ microSD để lưu trữ thông tin thông thường hoặc được mã hóa 3DES khi lưu trữ với dung lượng từ 4 GB đến 64 GB tùy theo giá mua.

- Vimass cung cấp thiết bị PKI dạng thẻ bảo mật đa năng vID (Thẻ vID) bảo hành 2 năm 1 đổi 1 cho TVS và khách hàng của TVS để sử dụng ký số và chứng thực thực chữ ký số với các máy tính desktop, laptop có đầu đọc thẻ SIM-CA được kết nối qua cổng USB theo mức giá quy định trong Phụ lục I. Thẻ vID do Vimass nhập khẩu trực tiếp: (i) sử dụng mật khẩu người dùng gồm 6 ký tự ASSCII (ii) sinh cặp khóa mã bí mật và công khai theo thuật toán RSA-2048 bit và dấu khóa bí mật bên trong với mức bảo mật đạt chuẩn NIST.FIST 140-2 level 3 (iii) thực hiện ký số hoặc chứng thực chữ ký số bằng thuật toán RSA-2048 đạt chuẩn NIST.FIST 186-4; (iv) truy cập các hàm bên trong thiết bị thông qua mật khẩu người dùng, nếu truy cập sai 5 lần liên tiếp thiết bị sẽ xóa toàn bộ dữ liệu bên trong; (v) Có thể sử dụng Thẻ vID để giao tiếp với các thiết bị tương tác có đầu đọc, viết NFC Mifare DESFire EV2 để thực hiện hàng ngàn dịch vụ khác nhau trong xã hội như qua cửa, sử dụng phương tiện công cộng, giao dịch thanh toán, tích điểm thưởng, v.v.

3. Vimass cung cấp chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

- Vimass cung cấp chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho TVS hoặc cho khách hàng cá nhân, tổ chức của TVS theo mức giá quy định trong Phụ lục I. Các chứng thư số được gắn với thiết bị PKI do Vimass nhập khẩu trực tiếp và được TVS hoặc khách hàng tùy chọn đăng ký qua Công ty cổ phần chữ ký số Vi Na (Vina-CA) hoặc qua Vimass sau khi Vimass được cấp phép dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (dự kiến trước tháng 6 năm 2019).

- Cá nhân, tổ chức mua thiết bị PKI của Vimass được đăng ký chứng thư số miễn phí và trả phí dịch vụ chứng thực chữ ký số theo năm như quy định trong Phụ lục I; nạp chứng thư số vào thiết bị để thực hiện ký số các giao dịch điện tử theo quy trình trong Phụ lục II.

4. Vimass cung cấp dịch vụ lưu trữ, tra cứu giao dịch ký số thời hạn 10 năm (dịch vụ tùy chọn)

- Với những giao dịch điện tử trực tuyến mà TVS hoặc khách hàng của TVS có nhu cầu lưu trữ và tra cứu tại bên thứ 3, Vimass đồng ý cung cấp dịch vụ lưu trữ 10 năm nguyên bản phiếu lệnh, chứng từ điện tử, dữ liệu điện tử gốc sau khi chứng thực đúng chữ ký số và xác nhận toàn vẹn thông tin.

- Vimass sẽ tạo riêng 1 trang web được bảo mật (https://vimass.vn/tvs/ hoặc https://vimass.vn/chungkhoan/ ) có thể đăng nhập bằng tài khoản Ví Vimass và mật khẩu là OTP sinh bởi Soft Token của Ví Vimass; cho phép CBNV của TVS hoặc khách hàng của TVS sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số của Vimass có thể tra cứu các giao dịch đã lưu trong thời hạn 10 năm.

- Chi phí chứng thực chữ ký số, lưu trữ nguyên bản nội dung và tra cứu giao dịch điện tử trong 10 năm được quy định chi tiết trong Phụ lục I. Trong 2 năm đầu tiên, chi phí này được cố định là 220 đồng/giao dịch (bao gồm 10% thuế GTGT).

- Quy trình lưu trữ và tra cứu giao dịch điện tử có ký số được quy định trong Phụ lục II.

- Thời điểm cung cấp dịch vụ, thử nghiệm, nghiệm thu và triển khai thực tế được quy định trong Phụ lục III.

5. Vimass cung cấp dịch vụ ký số tốc độ cao từ 500 đến 5.000 giao dịch một giây (dịch vụ tùy chọn)

- Với những giao dịch điện tử trực tuyến mà TVS hoặc khách hàng của TVS có nhu cầu ký số tốc độ cao từ 500 đến 5.000 tps, lưu trữ và tra cứu tại bên thứ 3, Vimass đồng ý cung cấp dịch vụ đặc biệt này với chi phí được quy định trong Phụ lục 1. Chi phí này được cố định trong 2 năm đầu là 250 đ/giao dịch (bao gồm thuế GTGT).

- Việc lưu trữ và tra cứu chỉ liên quan đến các phiếu lệnh điện tử, chứng từ điện tử, dữ liệu điện tử được chứng thực đúng chữ ký số và xác nhận toàn vẹn thông tin.

- Dịch vụ đặc biệt này chỉ được cung cấp sau khi Vimass đầu tư trung tâm chứng thực chữ ký số có tốc độ chứng thực chữ ký số 70.000 tps và có giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, dự kiến trong Quý 2 năm 2019.

- Thời điểm cung cấp dịch vụ, thử nghiệm, nghiệm thu và triển khai thực tế được quy định trong Phụ lục III.

6. Những thỏa thuận khác:

- Vimass cam kết trong tối thiểu 2 năm không tăng các mức phí đã ký trong Phụ lục I, ngoại trừ giá bán thiết bị PKI nhập khẩu.

- Sau khi Vimass được cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, Vimass cam kết thực hiện việc giảm phí dịch vụ chứng thực chữ ký số hàng năm theo mức được quy định cụ thể trong Phụ lục I.

- Mỗi bên lập một đội chuyên trách để triển khai hợp đồng này, đầu mối của 2 bên, kế hoạch, thử nghiệm, nghiệm thu, đối soát, go-live được 2 bên thống nhất và quy định trong Phụ lục II.

- Hai bên đồng ý việc tự động gia hạn hợp đồng 3 năm một khi không có yêu cầu của 1 bên đề nghị chấm dứt hợp đồng này được gửi tới bên kia 1 tháng trước khi hết hạn hợp đồng. Hai bên cam kết giải quyết các tranh chấp trên tinh thần hòa giải và thương lượng cho đến khi buộc phải đưa ra xét xử tại Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án theo pháp luật Việt Nam.

- Các bên đồng ý cho phép công bố phần nội dung chung của Hợp đồng này và thống nhất giữ bí mật nội dung của các Phụ lục kèm theo; không tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia. Các Phụ lục là căn cứ để đối soát cho việc thanh toán giữa hai bên và với khách hàng của mình; không liên quan đến các cá nhân và tổ chức khác.

B. Được biết số lương công ty chứng khoán có nhu cầu ký số giao dịch điện tử theo Thông tư 134/2017/TT-BTC là 105 đơn vị. Đến 30/11/2018, có 2.167.040

tài khoản giao dịch chứng khoán (cá nhân 2.154.560, tổ chức 12.480, nước ngoài 28.059) cần ký số để bảo về quyền lợi của mình suốt 10 năm.

Chỉ riêng tại Cty chứng khoán VNDirect, số lượng giao dịch phái sinh cần ký số đã lên đến 1.000 - 2.000 giao dịch một giây và trên 40.000 giao dịch 1 phiên, trên 10 triệu giao dịch 1 năm.

Theo báo cáo thường niên của Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, năm 2016 tổng số lệnh đặt mua & bán tại HOSE là 24.796.110, năm 2017 là 34.130.802. Nếu tính cả HNX và Upcom, năm 2018 số lượng lệnh và hợp đồng giao dịch đã vượt 60 triệu và kể từ 1/9/2018 toàn bộ các lệnh này cần được ký số và lưu trữ 10 năm tại các Trung tâm chứng thực chữ ký số công cộng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép theo Thông tư 134/2017/TT-BTC để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư và tuân thủ các thông lệ quốc tế về giao dịch chứng khoán.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Thong-tu-134-2017-TT-BTC-huong-dan-giao-dich-dien-tu-tren-thi-truong-chung-khoan-372688.aspx

http://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vimenu/vipages_vicsdlcty/ctychungkhoan?_adf.ctrl-state=g8vwmwkc8_4&_afrLoop=46812508011505902
https://www.hsx.vn/Areas/Desktop/Web/AnnualReportView?fid=53b3300db569458d93ae9899e2c87d08
http://vneconomy.vn/hon-21-trieu-tai-khoan-chung-khoan-tai-thi-truong-viet-nam-20181008181814518.htm

http://https://owa.hnx.vn/ftp/PORTALNEW/PUBLICFACTBOOK_FA/20180427/BCTN0427.pdf