DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ MIỄN PHÍ KHAI THUẾ, BHXH, HẢI QUAN, GỬI-NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ MIỄN PHÍ KHAI THUẾ, BHXH, HẢI QUAN, GỬI-NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Dịch vụ hóa đơn điện tử của Vimass kèm miễn phí khai Thuế, Bảo hiểm xã hội, Hải quan, gửi và nhận văn bản điện tử gồm những nội dung sau (chi tiết xem Hợp đồng mẫu trên vimass.vn):

1. Thiết bị ký số Rosetta.

Vimass bán thiết bị ký số Rosetta (Mỹ) đạt chuẩn bảo mật FIPS 140-2 cấp độ 3 (thiết bị mật mã dân sự cấp độ 3 duy nhất ở VN) gồm:

- Thiết bị Rosetta USB Token Serie III sử dụng với máy tính, 865.700 đ gồm 10% VAT.

- Thẻ Rosetta microSDHC 4 GB sử dụng với điện thoại di động, 1.173.700 đ gồm 10% VAT.

Bảo hành miễn phí 1 đổi 1 thời hạn 1 năm.

2 Chứng thư số được cấp miễn phí

Trong 2 ngày, Vimass đề nghị một đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (CA) cấp chứng thư số miễn phí cho tổ chức, cá nhân và lưu vào thiết bị Rosetta tối đa 6 chứng thư số.

3. Phí chứng thực chữ ký số công cộng

- Nếu doanh nghiệp đã trả phí chứng thực chữ ký số công cộng cho một CA thì trong thời hạn còn lại không phải trả phí dịch vụ chứng thực chữ ký số. Vimass hướng dẫn lưu chứng thư số đang có (file .p12) vào thiết bị Rosetta.

- Nếu chưa trả, Vimass cấp dịch vụ này cho:

(a) Tổ chức: 837.000 đ/1 năm, 1.413.000 đ/2 năm, 1.643.000 đ/3 năm

(b) Cá nhân: 315.000 đ/1 năm, 536.000 đ/2 năm, 756.000 đ/3 năm.

4. Doanh nghiệp cấp danh sách gồm 3 nhóm người:

(a) được quyền tạo hóa đơn, văn bản điện tử cần ký;

(b) được quyền ký hoặc hủy hóa đơn, văn bản điện tử;

(c) được quyền tra cứu và đề xuất hủy hóa đơn, văn bản điện tử đã ký.

Vimass lưu danh sách và chỉ cho người trong danh sách thực hiện đúng chức năng được phép.

5. Quy trình tạo, ký, tra cứu, hủy hóa đơn, văn bản điện tử

- Người có quyền tạo vào https://vimass.vn/taovanban hoặc mục Tạo hóa đơn, văn bản trong ứng dụng Ví Vimass (tải miễn phí về điện thoại di động) để tải lên máy chủ Vimass hóa đơn, văn bản cần ký. Vimass gửi thông báo đến người có quyền ký.

- Người có thiết bị ký số và biết mật khẩu truy cập thiết bị vào https://vimass.vn/kyvanban hoặc mục Ký hóa đơn, văn bản trong ứng dụng Ví Vimass để xem, chọn và ký 1 lần các hóa đơn, văn bản được chọn. Vimass tự phân tích dữ liệu và gửi hóa đơn, văn bản kèm chứng thư số, chữ ký số đến nơi nhận và lưu trữ.

- Người có quyền tra cứu có thể xem, in và đề xuất hủy hóa đơn, văn bản đã ký.

6. Dịch vụ lưu trữ, tra cứu 10 năm

- Khách mua hàng, dịch vụ đăng nhập https://vimass.vn/tracuu hoặc mục Tra cứu trong ứng dụng Ví Vimass để tra cứu, in các hóa đơn điện tử được gửi đến email.

- Người có quyền tra cứu của doanh nghiệp bán hàng, dịch vụ có thể tra cứu, in và đề xuất hủy hóa đơn không phù hợp. Vimass thông báo cho người có thiết bị ký số xem và hủy.

- Phí lưu trữ, tra cứu 10 năm:

. 385 đ/hóa đơn (bao gồm 10% VAT) ) nếu số lượng trong năm dưới 200 hóa đơn

. 330 đ/hóa đơn (bao gồm 10% VAT) ) nếu số lượng trong năm từ 200 đến 999 hóa đơn

. 275 đ/hóa đơn (bao gồm 10% VAT) ) nếu số lượng trong năm từ 1.000 đến 9.999 hóa đơn

. 220 đ/hóa đơn (bao gồm 10% VAT) ) nếu số lượng trong năm từ 10.000 đến 99.999 hóa đơn

. 176 đ/hóa đơn (bao gồm 10% VAT) nếu số lượng trong năm trên 100.000 hóa đơn.

Chuyển khoản sau mỗi quý và cân đối sau 4 quý.

7. Doanh nghiêp mua thiết bị ký số Rosetta được miễn phí thực hiện các dịch vụ:

a) Thuế điện tử:

- Người có quyền tạo tải các tờ khai Thuế định dạng .xml, .pdf được kiết xuất từ bất kể phần mềm kế toán nào lên máy chủ Vimass, lưu tối đa đến 3 tháng chờ ký số;

- Người có quyền ký xem, chọn và ký các tờ khai đã chọn.

- Vimass gửi tờ khai kèm chữ ký số, chứng thư số; nhận phản hồi của cơ quan Thuế chuyển đến doanh nghiệp.

b) BHXH điện tử:

- PA1: Người có quyền tạo tải các tờ khai BHXH định dạng .xls, .xlsx, .pdf lên máy chủ Vimass, lưu đến 3 tháng; Người có quyền ký xem, chọn, ký; Vimass gửi tờ khai kèm chữ ký số, chứng thư số và nhận phản hồi chuyển đến doanh nghiệp.

- PA2: Doanh nghiệp vào trang miễn phí của BHXH để kê khai, sử dụng thiết bị ký số Rosetta để ký. Vimass liên hệ với BHXH tích hợp bộ thư viện .dll của Rosetta với phần mềm khai miễn phí.

c) Hải quan điện tử:

- PA1: Người có quyền tạo tải các tờ khai Hải quan định dạng .xml, .pdf lên máy chủ Vimass, lưu đến 3 tháng; Người có quyền ký xem, chọn, ký; Vimass gửi tờ khai kèm chữ ký số, chứng thư số và nhận phản hồi chuyển cho doanh nghiệp.

- PA2: Doanh nghiệp vào trang miễn phí của Hải quan để kê khai, sử dụng thiết bị Rosetta để ký. Vimass liên hệ với Hải quan tích hợp bộ thư viện .dll của Rosetta với phần mềm khai miễn phí.

d) Gửi và nhận văn bản điện tử:

- Người có quyền tạo tải các văn bản điện tử định dạng .pdf lên máy chủ, lưu tối đa 3 tháng; Người có quyền ký vào xem, chọn, ký; Vimass tự động gửi văn bản điện tử kèm chữ ký số, chứng thư số đến người nhận.

- Người nhận vào https://vimass.vn/kiemtrachuky tải lên văn bản kèm chữ ký số, chứng thư số để kiểm tra chứng thư số, chữ ký của người gửi và sự toàn vẹn của văn bản điện tử.

8. Phí khác.

- Phí thiết lập lại thiết bị Rosetta khi bị xóa hết dữ liệu do sai mật khẩu 10 lần liên tiếp: 100.000 đ.

- Phí thiết kế hoa văn kèm logo làm nền cho bản in hóa đơn điện tử: 700.000 đ.

- Phí dịch vụ lưu trữ, tra cứu khai Thuế, BHXH, Hải Quan và văn bản điện tử đến 5 năm được áp dụng với đơn giá như của dịch vụ lưu trữ, tra cứu hóa đơn điện tử với độ dài tờ khai, văn bản điện tử không quá 5 MB.