THANH TOÁN VIỆN PHÍ QUA QR Y TẾ

1.    QR Y tế:
- Mã QR là mã vuông phản ứng nhanh (Quick Response) được sử dụng toàn cầu trong nhiều lĩnh vực tương tự mã vạch.
- Mã QR nhận thanh toán tại đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho phép người mua dùng ứng dụng ngân hàng (mobile banking), ví điện tử quét và thanh toán. Trên lãnh thổ Việt Nam, mã QR nhận thanh toán phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03:2018 theo Quyết định 1928/QĐ-NHNN ngày 05/10/2018 của Ngân hàng Nhà nước.
- QR Y tế là mã QR nhận thanh toán được sử dụng thống nhất tại các cơ sở y tế của Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn TCCS 03:2018 và quy chuẩn của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế.
- QR Y tế tĩnh: được tạo bởi người có thẩm quyền với ứng dụng QR Y tế trên điện thoại hoặc trên Cổng thanh toán QR Y tế ( https://qryte.vn ) và đặt cố định tại điểm thu để người dân dùng ứng dụng ngân hàng, ví điện tử quét, nhập số tiền, nội dung, xác thực thanh toán. QR Y tế tĩnh không quy định thời hạn sử dụng.
- QR Y tế động: được tạo bởi người có thẩm quyền trên Cổng thanh toán QR Y tế hoặc trên máy trạm với phần mềm quản lý bệnh viện HIS. QR Y tế động được hiển thị trên hóa đơn để người dân  thanh toán hoặc gửi đến người thân thanh toán. QR Y tế động thường có thời hạn sử dụng.
- Thẩm quyền: người có thẩm quyền tạo QR Y tế tĩnh nên thuộc bộ phận CNTT. Người có thẩm quyền tạo QR động và đối soát nên thuộc bộ phận kế toán hoặc làm tại nơi nhận thanh toán. Lãnh đạo cơ sở y tế ký danh sách thẩm quyền gửi đến Trung tâm ứng dụng CNTT y tế (Cục CNTT- Bộ Y tế) để tải lên máy chủ cho phép người có thẩm quyền thực hiện đúng chức năng được phép.

2.    Thanh toán viện phí qua QR Y tế
a)    Cơ sở y tế:
- Đặt QR Y tế tĩnh tại nơi dễ nhận biết, ghi rõ dịch vụ, hướng dẫn số tiền và nội dung cần thanh toán.
- Sử dụng Cổng thanh toán QR Y tế hoặc máy trạm với phần mềm HIS để lập hóa đơn có QR Y tế động.
b)    Người dân: dùng ứng dụng ngân hàng, ví điện tử quét QR Y tế, bổ sung số tiền và nội dung nếu cần, sau đó xác thực để thanh toán. Nếu thành công, điểm thu lập tức nhận tin giao dịch. Người dân kiểm tra giao dịch trên ứng dụng. Giao dịch được cập nhật lên máy chủ để tra cứu, đối soát và phát hành hóa đơn.  
c)    Người có thẩm quyền đăng nhập Cổng thanh toán QR Y tế hoặc ứng dụng QR Y tế trên điện thoại để:
- Tạo, sửa, xóa QR Y tế
- Tra cứu giao dịch, lưu trữ hoặc in.
- Kiểm tra số tiền ngày T được chuyển đến tài khoản của cơ sở y tế trước 9h ngày T+1.
- Đối soát giao dịch ngày T, khiếu nại sai sót nếu có.
- Phát hành toàn bộ hóa đơn đã nhận được tiền.

3.    Triển khai ứng dụng QR Y tế
a)    Lãnh đạo cơ sở y tế:
-    Tuyên truyền cho CBNV và người dân về chủ trương và quy định của Chính phủ, Bộ Y tế về việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt và giải pháp QR Y tế.
-    Ký hợp đồng triển khai ứng dụng QR Y tế với Trung tâm Ứng dụng CNTT y tế (HITAC) và Công ty cổ phần Dịch vụ nền di động Việt Nam (Vimass); đồng ý trả phí dịch vụ thu hộ viện phí qua QR Y tế (bao gồm tích hợp với HIS, đối soát thanh toán, hỗ trợ phát hành hóa đơn điện tử) là 0,44% giá trị nhận thanh toán.
-    Ký danh sách thẩm quyền, phân công việc cho người và bộ phận liên quan.
b)    Bộ phận CNTT:
-    Tìm hiểu giải pháp trên Cổng thanh toán QR Y tế để tư vấn cho Lãnh đạo và CBNV về lợi ích, chi phí và quy trình nghiệp vụ.
-    Kết nối HITAC, Vimass hợp tác với đơn vị cung cấp phần mềm quản lý bệnh viện HIS để tích hợp giải pháp QR Y tế.
-    Phổ biến quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn, đào tạo người liên quan.
-    Tư vấn điểm đặt QR Y tế và máy trạm sinh QR Y tế.
c)    Bộ phận Kế toán:
-    Tìm hiểu giải pháp trên Cổng thanh toán QR Y tế để triển khai, góp ý cải tiến.
-    Thực hiện nghiệp vụ kế toán thu, chi, đối soát, phát hành hóa đơn.
-    Hỗ trợ người dân sử dụng giải pháp QR Y tế. 
d)    Bộ phận Hành chính:
- Truyền thông theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
- Hỗ trợ nhân lực, thủ tục hành chính khi triển khai.

4.    Hỗ trợ của Trung tâm Ứng dụng CNTT y tế (HITAC)
- Thiết kế hệ thống QR Y tế, chuẩn hóa giải pháp dễ hiểu, dễ triển khai.
- Tổ chức hội thảo, tập huấn, hướng dẫn giải pháp.
- Hướng dẫn người dân dùng ứng dụng điện thoại thanh toán viện phí. Hướng dẫn người ở xa thanh toán viện phí cho người thân qua QR Y tế.
- Phối hợp các đơn vị làm phần mềm tích hợp giải pháp với HIS.
- Chuẩn hóa và cung cấp mẫu hóa đơn thống nhất có in QR Y tế trong ngành.

5.    Hỗ trợ của Công ty CP dịch vụ nền di động Việt Nam (Vimass)
-    Chịu trách nhiệm pháp lý về dịch vụ thu hộ viện phí; kết nối với ngân hàng và đơn vị trung gian thanh toán.
-    Đầu tư phần cứng, phần mềm, đường truyền cung cấp dịch vụ thu viện phí qua QR Y tế.
-    Phát triển ứng dụng QR Y tế trên điện thoại và trên website https://qryte.vn. Ứng dụng là sản phẩm hợp tác giữa HITAC và Vimass. 
- Cung cấp API: sinh QR Y tế; đối soát tài chính; phát hành hóa đơn; kết nối ứng dụng ngân hàng, ví điện tử.
- Cung cấp quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn cơ sở y tế kết nối, cài đặt, vận hành ứng dụng, website, cổng thanh toán, đối soát, lập báo cáo, v.v.
- Cùng với HITAC ký hợp đồng dịch vụ thu hộ viện phí, học phí với cơ sở y tế tuân thủ quy định của pháp luật.

6.    Phí dịch vụ và phân chia doanh thu
- Tại các bệnh viện hạng 1, hạng đặc biệt và trường học thuộc ngành y, phí dịch vụ được cơ sở y tế trả cho bên cấp dịch vụ là 0,44% giá trị thanh toán (gồm thuế giá trị gia tăng). Tại các cơ sở y tế khác là 0,55%.
- Ngân hàng và đơn vị trung gian thanh toán thực hiện thanh toán qua QR Y tế được hưởng 40% phí dịch vụ.
- Trung tâm Ứng dụng CNTT y tế được hưởng 20% phí dịch vụ.
- Vimass cung cấp dịch vụ điện toán đám mây được hưởng 40% phí dịch vụ.