Hướng dẫn thẻ đa năng trên ứng dụng QR Vietnam

1. Hướng dẫn nạp tiền và thanh toán qua thẻ đa năng 

1.1 Nạp tiền vào thẻ đa năng

Nạp tiền vào thẻ và quy định hạn mức trên thẻ đa năng

Có thể nạp tiền vào thẻ đa năng bằng 3 cách:

(1) Dùng App ngân hàng/ví điện tử quét QR in trên thẻ để nạp tiền vào thẻ

-   Mở ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng, ví điện tử (ví vimass…), chọn tính năng quét QR thanh toán
-   Quét mã QR ở mặt trước thẻ đa năng. 
-  Thông tin nạp tiền được hiện ra ( Stk nhận tiền, người nhận, nội dung …), khách hàng nhập số tiền cần nạp, xác thực giao dịch chuyển tiền.
Sau khi chuyển tiền thành công, tiền sẽ báo có vào thẻ đa năng sau 2 giây.

 

(2) Dùng ví VIMASS chuyển tiền tới số thẻ.

- Mở ứng dụng ví điện tử Vimass, tại giao diện chính của ứng dụng, chọn chuyển tiển đến ví.

- Chọn chuyển tiền đến thẻ đa năng, nhập: số thẻ đa năng, số tiền chuyển, nội dung chuyển khoản

- Chọn phương thức xác thực để xác nhận chuyển khoản.

 

1.2 Hướng dẫn dùng thẻ đa năng để thanh toán tại các điểm thanh toán

Tại điểm thanh toán, trên ứng dụng QR Vietnam:

- Đối với sử dụng thiết bị nhận thanh toán cửa hàng: khách hàng chọn phương thức xác thực (mật khẩu, khuôn mặt) và thực hiện chạm thẻ vào thiết bị tại cửa hàng để thanh toán.

- Đối với sử dụng thiết bị của khách hàng: 

 Chọn biểu tượng tài khoản bên phải màn hình ứng dụng để thanh toán qua tài khoản:

+ Chọn cửa hàng cần thanh toán

+ Nhập số tiền và nội dung thanh toán

+ Chọn phương thức xác thực và thực hiện chạm thẻ để thanh toán

 

Chọn biểu tượng QR bên trái để quét hóa đơn thanh toán:

+ Quét hóa đơn thanh toán tại cửa hàng

+ Nhập số tiền và nội dung thanh toán

+ Chọn phương thức xác thực và chạm thẻ đa năng để xác nhận thanh toán

 

2. Đăng nhập và cập nhật thông tin thẻ
2.1  Đăng nhập thẻ 
-  Mở ứng dụng QR Vietnam, chọn “Đăng nhập”,  chọn “Thẻ đa năng”.
-  Chọn đăng nhập bằng mật khẩu, nhập mật khẩu thẻ ban đầu “123456”. 
-  Màn hình thông báo chạm thẻ và giữ thẻ cho đến khi có thông báo đăng nhập thành công.

 

2.2  Thêm hình thức xác thực khuôn mặt
-  Tại giao diện chính của ứng dụng, chọn Tài khoản 
-  Chọn “khuôn mặt”, nhấn vào biểu tượng thêm khuôn mặt ở góc phải,  đưa khuôn mặt vào trước màn hình điện thoại, nhấn vào biểu tượng Camera.
-  Nhập mật khẩu xác thực, thông báo chạm thẻ được hiện ra, thực hiện chạm và giữ thẻ đến khi có thông báo “đăng kí khuôn mặt thành công”.

 

 

1.3 Cập nhật thông tin thẻ 
-  Tại giao diện chính của ứng dụng, chọn “tài khoản”, vào “thông tin”.
-  Cập nhật thông tin cá nhân của chủ thẻ: Họ tên trên  CMND/CCCD, Ngày sinh, Giới tính, Quốc tịch, thông tin về  CMT/CCCD (số CMND/CCCD, nơi ở thường trú, Ngày cấp), điện thoại, email, ảnh đại diện, ảnh mặt trước và sau của CMT/CCCD).
-  Sau khi điền đầy đủ thông tin, chọn hình thức xác thực và chạm thẻ để lưu thông tin thẻ.

1.4 Liên kết tài khoản ngân hàng
-  Tại giao diện chính của ứng dụng, chọn “Tài khoản”, vào “Thông tin”.
-  Chọn “Ngân hàng liên kết”, nhập số tài khoản liên kết.
-  Chọn một trong các phương thức xác thực để thêm tài khoản liên kết, chạm và giữ thẻ cho đến khi có thông báo thay đổi thông tin thành công.

 

3. Hướng dẫn chuyển tiền và xem sao kê giao dịch trên thẻ đa năng

3.1 Yêu cầu chuyển tiền trên thẻ đa năng

- Chọn "Tài khoản", chọn "Yêu cầu chuyển tiền"

- Chọn ngân hàng, số tài khoản chuyển tiền. Sau đó nhập số tiền cần chuyển

- Chọn phương thức xác thực chuyển tiền, thông báo chạm thẻ được hiện ra, thực hiện chạm và giữ thẻ để xác nhận chuyển tiền.

 

3.2 Hướng dẫn xem sao kê giao dịch trên thẻ đa năng

Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn “Sao kê”, Chọn thẻ.
Thẻ đa năng có 2 loại sao kê:
-  Sao kê ví: Sao kê giao dịch (nhận tiền, chuyển tiền, thanh toán) của thẻ đa năng.
-  Sao kê Ra vào: sao kê ra vào của thẻ đa năng và tem ucode (ngày giờ, địa điểm, video ghi hình) khi đi qua khu vực có lắp thiết bị thu phát UHF của Vimass

 

4. Hướng dẫn thay đổi phương thức xác thực trên thẻ đa năng 

Bước 1: Đăng nhập thẻ đa năng 
-  Mở ứng dụng QR Vietnam, chọn “Thẻ đa năng”
-  Chọn 1 trong 5 hình thức xác thực: Khuôn mặt, 2 vân tay, tiếng nói, mật khẩu để đăng nhập.
-  Màn hình thông báo chạm thẻ và giữ thẻ cho đến khi có thông báo đăng nhập thành công.

Bước 2: Thay đổi các phương thức xác thực
Tại giao diện chính của ứng dụng, chọn Tài khoản
Đối với Khuôn mặt: 
-  Chọn “Khuôn mặt”, thực hiện xóa khuôn mặt đã ghi trước đó.
-  Chọn 2 trong các hình thức xác thực đang có trên thẻ để xác thực xóa khuôn mặt, thông báo chạm thẻ hiện ra thực hiện chạm và giữ thẻ đến khi có thông báo “Xóa khuôn mặt thành công”.


-  Thêm khuôn mặt mới vào thẻ: nhấn vào biểu tượng thêm khuôn mặt ở góc phải,  đưa khuôn mặt vào trước màn hình điện thoại, nhấn vào biểu tượng Camera.
-  Chọn 1 trong các hình thức xác thực có trên thẻ để xác nhận, thông báo chạm thẻ được hiện ra, thực hiện chạm và giữ thẻ đến khi có thông báo “đăng kí khuôn mặt thành công”.

 

Đối với mật khẩu:

-  Chọn “Mật khẩu”, nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới
-  Chọn phương thức xác thực để thay đổi mật khẩu, chạm và giữ thẻ cho đến khi có thông báo “Yêu cầu đổi mật khẩu thẻ thành công”.
 

5. Hướng dẫn chủ thẻ tự quy định các hạn mức thanh toán

Hạn mức thanh toán và rút tiền trên thẻ đa năng được quy định theo 3 hạn mức

-  Hạn mức 1: không xác thực

Số tiền không quá hạn mức 1 thì không cần xác thực ( không quá 200.000 VNĐ).

- Hạn mức 2: 1 xác thực

Số tiền trên hạn mức 1 đến không quá hạn mức 2 cần 1 xác thực ( Không quá 300.000.000 VNĐ).

- Hạn mức 3: 2 xác thực

Số tiền trên hạn mức 2 đến không quá hạn mức 3 cần 2 xác thực (dưới 500.000.000 VNĐ)

Hướng dẫn quy định hạn mức thanh toán và rút tiền trên thẻ đa năng:

Bước 1: Tại giao diện chính của ứng dụng, chọn “tài khoản”, chọn “Hạn mức thẻ”
Bước 2: Thêm/ Thay đổi hạn mức thanh toán & rút tiền

- Tại màn hình hạn mức, ấn chọn "Hạn mức 1: Không xác thực", "Hạn mức 2: 1 xác thực", hoặc "Hạn mức 3: 2 xác thực" để tiến hành thêm hạn mức trên thẻ.
-  Nhập số tiền hạn mức thanh toán & rút tiền
-  Chọn phương thức xác thực:

  • Hạn mức 1: Không xác thực: Chủ thẻ không cần chọn phương thức xác thực.
  • Hạn mức 2: 1 xác thực: Chủ thẻ chọn 1 phương thức xác thực có trên thẻ để quy định hạn mức.
  • Hạn mức 3: 2 xác thực: Chọn 2 trong các phương thức xác thực có trên thẻ.

-  Bấm “Lưu" để lưu hạn mức vào thẻ
Bước 3: Xác thực thêm/thay đổi hạn mức
- Tại màn hình hạn mức, bấm “ Lưu vào thẻ”

- Nhập mật khẩu xác thực, thông báo chạm thẻ hiện ra, thực hiện chạm và giữ thẻ cho đến khi có thông báo thêm hạn mức thành công.