COMPANY, SHAREHOLDERS, PERMITS

Vimass Application on Web

Medical payment support on Web

Buy medicine on Android

Medical payment support on Android

Buy medicine on iPhone

Medical payment support on iPhone

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Giấy phép trung gian thanh toán 41/GP-NHNN