Thanh toán qua thẻ nội địa

 • Tên chủ thẻ

 • Số thẻ

 • Tháng/năm phát hành
  (hết hạn)

  /
 • Đơn vị nhận thanh toán

 • Tên/Mã khách hàng

 • Số tiền

 • Nội dung
  (có thể bỏ qua)

 •  
- Phí 1.000 đ/ giao dịch đối với bệnh viện - Phí 2.000 đ/ giao dịch trong lĩnh vực y tế, giáo dục, dịch vụ công, giao thông công cộng, thuế và kinh doanh xăng dầu. - Phí 2.000 đ + 0,65% giá trị cho một giao dịch đối với các đơn vị khác. - Thẻ ATM do 37 ngân hàng Việt Nam phát hành. - Số tiền từ 2 nghìn đến 2 trăm triệu, riêng Vietcombank từ 50 nghìn.

Thanh toán qua thẻ quốc tế

 • Đơn vị nhận thanh toán

 • Mã thanh toán

 • Số tiền

 • Nội dung

 •  
 • Captcha
 •