Giới thiệu sản phẩm và ứng dụng Vimass

Một số sản phẩm và ứng dụng của công ty CP Dịch vụ nền di động Việt Nam :

- Ứng dụng ví điện tử trên web

- Ứng dụng ví điện tử trên android

- Ứng dụng ví điện tử trên ios

- Ứng dụng cổng thanh toán trên web

- Ứng dụng ví điện tử trên web

- Sản phẩm thẻ microSD-CA

- Sản phẩm thẻ Encrypted microSD-CA

- Sản phẩm USB-CA series II/III

- Sản phẩm Gemalto SIM-CA kèm NFC Mifare DESFire EV2

Giấy phép Ví điện tử 41/GP-NHNN