BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIMASS
Tải về bảng giá dịch vụ
1. Giá bán thiết bị ký số:
 • - Giá thiết bị Rosetta USB Token dùng với máy tính có cổng USB là 865.700 đ (đã bao gồm 10% thuế GTGT).
 • - Giá thẻ Rosetta microSDHC 4 GB dùng với điện thoại có khay thẻ là 1.173.700 đ (đã bao gồm 10% thuế GTGT).
2. Phí dịch vụ chứng thực chữ ký số trả trước 1 lần cho 1 đến 3 năm:
Đối tượng 1 năm 2 năm 3 năm
Tổ chức 837.000 1.413.000 1.643.000
Cá nhân 315.000 536.000 756.000
Tổ chức mua thêm chứng thư sẽ bổ sung sẽ bổ sung sẽ bổ sung
 Lưu ý: một tổ chức hoặc cá nhân có thể xin cấp vô hạn chứng thư số, mỗi chứng thư số phải được gắn với 1 thiết bị ký số cụ thể.
3. Phí lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm:
 • - 385 đ/ hóa đơn (gồm 10% VAT) nếu số lượng trong năm dưới 200 hóa đơn
 • - 330 đ/hóa đơn (gồm 10% VAT) nếu số lượng trong năm từ 200 đến 999 hóa đơn
 • - 275 đ/hóa đơn (gồm 10% VAT) nếu số lượng trong năm từ 1.000 đến 9.999 hóa đơn
 • - 220 đ/hóa đơn (gồm 10% VAT) nếu số lượng trong năm từ 10.000 đến 99.999 hóa đơn
 • - 176 đ/hóa đơn (gồm 10% VAT) nếu số lượng trong năm trên 100.000 hóa đơn
4. Phí khác:
 • - Sử dụng thử dịch vụ: miễn phí
 • - Phí lập chứng thư số; cấp cặp khóa và hướng dẫn lưu khóa vào thiết bị: miễn phí
 • - Phí hủy chứng thư số: 100.000 đ
 • - Phí thiết lập thiết bị ký số khi bị xóa dữ liệu do nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp: 100.000 đ.
 • - Phí thiết kế hoa văn in trên hóa đơn điện tử: 700.000 đ/mẫu
5. Phương thức thanh toán:
 • - Chuyển khoản trả trước 1 lần đối với thiết bị ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
 • - Chuyển khoản trong vòng 5 ngày đầu quý đối với phí lưu trữ và tra cứu hóa đơn phát sinh trong quý trước, đơn giá tạm tính theo số lượng của quý và thực hiện quyết toán năm vào 10 ngày đầu của năm sau.
 • - Chuyển khoản trả ngay đối với các loại phí khác trước khi cấp dịch vụ.
6. Bảo hành thiết bị ký số:
 • - Năm đầu bảo hành 1 đổi 1 nếu bị hỏng không phải do lỗi của người sử dụng.
 • - Sau 1 năm sẽ tính phí theo quy định của công ty.