BẢNG GIÁ THIẾT BỊ KÝ SỐ, PHÍ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ VÀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

1. Giá thiết bị ký số đạt chuẩn FIPS 140-2 level 3, bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng:

 • - Thiết bị Cryptomate Nano (ACS, Hongkong) dùng với máy tính có cổng USB: 350.000 đ.
 • - Thẻ ACOS5-64 (ACS, Hongkong) dùng với đầu đọc thẻ USB: 300.000 đ.
 • - Đầu đọc thẻ ACOS5-64 nối với máy tính qua cổng USB: 120.000 đ.
 • - Thiết bị Rosetta USB Token (Spyrus, Mỹ) dùng với máy tính có cổng USB: 800.000 đ.
 • - Thẻ Rosetta microSDHC 4 GB (Spyrus, Mỹ) dùng với điện thoại có khay thẻ: 1.200.000 đ.
 • - Thẻ Rosetta microSDHC 16 GB (Spyrus, Mỹ) dùng với điện thoại có khay thẻ: 2.500.000 đ.
 •  
 • Lưu ý: Thiết bị Rosetta của Spyrus lưu được tối đa 6 chứng thư số. Thiết bị của ACS lưu được tối đa 12 chứng thư số.
 • Bảo hành thiết bị ký số: Năm đầu bảo hành 1 đổi 1 nếu bị hỏng không phải do lỗi của người sử dụng. Sau 1 năm sẽ tính phí theo quy định của công ty.

2. Phí chứng thực chữ ký số trả 1 lần cho 1 đến 3 năm, gồm 10% thuế giá trị gia tăng:

Đối tượng 1 năm 2 năm 3 năm
Tổ chức 500.000 800.000 900.000
Cá nhân 250.000 400.000 450.000
Tổ chức mua thêm chứng thư sẽ bổ sung sẽ bổ sung sẽ bổ sung

Lưu ý: một tổ chức hoặc cá nhân có thể xin cấp vô hạn chứng thư số, mỗi chứng thư số phải được gắn với 1 thiết bị ký số cụ thể. Các thiét bị IoT cũng có thể được cấp chứng thư số riêng và gắn thiết bị ký số.


3. Giá hóa đơn điện tử chưa gồm thuế GTGT được lưu trữ 10 năm:

 • - 300 đ/ hóa đơn nếu số lượng trong năm dưới 200 hóa đơn
 • - 270 đ/hóa đơn nếu số lượng trong năm từ 200 đến 999 hóa đơn
 • - 225 đ/hóa đơn nếu số lượng trong năm từ 1.000 đến 9.999 hóa đơn
 • - 180 đ/hóa đơn nếu số lượng trong năm từ 10.000 đến 99.999 hóa đơn
 • - 144 đ/hóa đơn nếu số lượng trong năm trên 100.000 hóa đơn

4. Phí khác:

 • - Phí thiết lập thiết bị ký số khi bị xóa dữ liệu do nhập sai mật khẩu 10 lần liên tiếp: 100.000 đ.
 • - Phí thiết kế hoa văn in trên hóa đơn điện tử: 700.000 đ/mẫu

5. Phương thức thanh toán:

 • - Chuyển khoản trả trước 1 lần đối với thiết bị ký số và phí chứng thực chữ ký số
 • - Chuyển khoản trong vòng 5 ngày đầu quý đối với số hóa đơn phát sinh trong quý trước, đơn giá tạm tính theo số lượng hóa đơn đã phát hành và thực hiện quyết toán năm vào 10 ngày đầu của năm sau.
 • - Chuyển khoản trả ngay đối với các loại phí khác trước khi cấp dịch vụ.