Dịch vụ chuyển đổi số

Chuyển đổi số là việc ứng dụng những tiến bộ về công nghệ số như điện toán đám mây (cloud), dữ liệu lớn (Big data),... vào mọi hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp nhằm đưa lại hiệu suất cao, thúc đẩy phát triển doanh thu và thương hiệu.


Nói về chuyển đổi số, Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông nhấn mạnh: “Chuyển đổi số là sự hội tụ của khoa học công nghệ, của kinh tế tri thức, của đổi mới sáng tạo, của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Nó hội tụ trong mình cả 4 sức mạnh của thời đại. Sử dụng nó sẽ tạo ra sự phát triển đột phá, tạo ra sự phát triển nhanh và bền vững. Chưa bao giờ nhân loại có được một sự hội tụ lớn như thế này. Chuyển đổi số quốc gia là một việc như vậy. Và bây giờ chính là lúc”


Hưởng ứng tinh thần chuyển đổi số theo chiến lược quốc gia về chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, ViMASS tự tin là một trong những fintech tham gia góp phần quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam. Theo đó, ViMASS định hướng:


- Cung cấp các dịch vụ thanh toán, chữ ký số, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử với mức phí thấp nhất thị trường;
- Cung cấp điểm danh xác thực tại các trường học, cơ sở giáo dục; qua cửa tự động, qua cửa tiếp xúc gần với nhiều hình thức xác thực vân tay, tiếng nói, khuôn mặt
- Thực hiện các giao dịch điện tử, hóa đơn điện tử, chữ ký số ứng dụng trong các lĩnh vực: y tế, bảo hiểm xã hội, các dịch vụ của chính phủ điện tử, kê khai, nộp thuế, khai báo hải quan, khai sinh, khai tử…hoặc trong các lĩnh vực mua sắm trực tuyến, thanh toán online,…


Với sự cố gắng của ViMASS và các đối tác, chúng tôi kỳ vọng rằng, chuyển đổi số sẽ len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống, mọi mặt của xã hội, từ thành thị đến nông thôn, vùng núi, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, phát triển ổn định và thịnh vượng.

 

 

Dịch vụ chuyển đổi số


Điểm danh, xác thực
Quy định sau
Điểm thưởng, khuyến mại, thương mại điện tử
Quy định sau
Qua cửa tĩnh
Quy định sau
Qua cửa động
Quy định sau
Dịch vụ công
Quy định sau