TT DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN Phí
(gồm VAT)
Điểm thưởng
VPoint
Điểm may
LPoint
  I. DỊCH VỤ QUA QR  
1 Nhận thanh toán qua Vimass QR (% số tiền, tối thiểu 200 đồng) 0,1% 50
2 Đơn vị có từ 10.000 đến 100.000 giao dịch 1 tháng (% số tiền, tối thiểu 200 đồng) 0,07% 30
3 Đơn vị có từ 100.000 đến 1.000.000 giao dịch 1 tháng (% số tiền, tối thiểu 200 đồng) 0,05% 20
4 Đơn vị có trên 1.000.000 giao dịch 1 tháng (% số tiền, tối thiểu 200 đồng) 0,04% 10
5 Thanh toán qua VNPAY QR (% số tiền, tối thiểu 400 đồng, không quy định mức tối đa) 0,1%
  II. THANH TOÁN BẰNG THẺ  
5 Thanh toán bằng thẻ ngân hàng cho đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông công cộng, dịch vụ công, thuế, kinh doanh xăng dầu          1.500 đồng/giao dịch
6 Thanh toán bằng thẻ của 4 ngân hàng TMCP quốc doanh 2.000 đồng/giao dịch
7 Thanh toán bằng thẻ của ngân hàng TMCP có kết nối thanh toán thẻ với Vimass: VPBank, Techcombank, MB, TPBank, NAB, ABBank … 2.000 đồng/giao dịch
8 Thanh toán bằng thẻ nội địa của ngân hàng khác 0,65%
9 Thanh toán bằng thẻ VISA, MasterCard, JCB, AMEX 2,35% + 2.500 đồng/giao dịch
III. Thanh toán qua thiết bị VPos
10 Tổng giá trị giao dịch trong tháng từ 0 đến 10(Tỷ VND) 0.60%
11 Tổng giá trị giao dịch trong tháng từ 10 đến 50(Tỷ VND) 0.55%
12 Tổng giá trị giao dịch trong tháng từ 50 đến 10(Tỷ VND) 0.50%
13 Tổng giá trị giao dịch trong tháng từ 100 đến 500(Tỷ VND) 0.45%
14 Tổng giá trị giao dịch trong tháng trên 500(Tỷ VND) 0.40%
IV. Chuyển tiền
15 Chuyển tiền nhanh đến tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ (tối đa 300 triệu đồng/giao dịch) 3.500 đồng/giao dịch
16 Chi hộ cho đơn vị dưới 100.000 giao dịch (GD) một tháng 3.500 đồng/giao dịch
17 Chi hộ cho đơn vị từ 100.000 đến 200.000 giao dịch (GD) một tháng 3.000 đồng/giao dịch
18 Chi hộ cho đơn vị từ 200.000 đến 500.000 GD một tháng 2.500 đồng/giao dịch
19 Chi hộ cho đơn vị từ 500.000 đến 1 triệu GD một tháng 2.000 đồng/giao dịch
20 Chi hộ đơn vị trên 1 triệu GD một tháng 1.500 đồng/giao dịch
21 Chuyển tiền hoặc chi hộ đến ví Vimass dưới 1 triệu đồng 200 đồng/giao dịch
22 Chuyển tiền hoặc chi hộ đến ví Vimass từ 1 triệu đến 20 triệu đồng 1.000 đồng/giao dịch
23 Chuyển tiền hoặc chi hộ đến ví Vimass trên 20 triệu đồng 2.000 đồng/giao dịch
  V. NẠP TIỀN VÀ THU HỘ  
24 Nạp ví điện tử (% số tiền, tối thiểu 200 đồng/GD) 0,1% 25
25 Thu hộ đơn vị có dưới 175.000 GD một tháng 2.500 đồng/giao dịch
26 Thu hộ đơn vị có từ 175.000 đến 350.000 GD một tháng 2.000 đồng/giao dịch
27 Thu hộ đơn vị có từ 350.000 đến 700.000 GD một tháng 1.500 đồng/giao dịch
28 Thu hộ đơn vị có trên 700.000 GD một tháng 1.000 đồng/giao dịch
  VI. GỬI TIỀN  
29 Tại 4 ngân hàng TMCP quốc doanh 4.000 đồng 50 50
30 Tại 15 ngân hàng TMCP lớn nhất 4.000 đồng 100 100
31 Tại các ngân hàng khác 4.000 đồng 150 150
VII. DỊCH VỤ VAY TIỀN  
32 Tại 4 ngân hàng TMCP quốc doanh Miễn phí 50 50
33 Tại 15 ngân hàng TMCP lớn Miễn phí 100 100
34 Tại các ngân hàng khác Miễn phí 150 150
VIII. BẢO HIỂM
35 Tại 4 đơn vị lớn nhất Miễn phí 50 50
36 Tại 15 đơn vị tiếp theo Miễn phí 100 100
37 Tại các đơn vị khác Miễn phí 150 150
  IX. TIỀN MẶT  
38 Nộp tiền mặt vào tài khoản hoặc ATM(% số tiền, tối thiểu 1.000 đồng) 0,05% 50 50
39 Rút tiền mặt từ đại lý hoặc ATM (% số tiền, tối thiểu 2.000 đồng) 0,25% 100 100