DỊCH VỤ HỖ TRỢ THU HỘ, CHI HỘ

Dịch vụ thu hộ, chi hộ của Vimass được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép là dịch vụ hỗ trợ khách hàng thanh toán, thu hộ hoặc chi hộ cho các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ như :

- Dịch vụ hỗ trợ gửi và rút tiết kiệm

- Dịch vụ hỗ trợ vay vốn và trả tiền vay

- Dịch vụ tra cứu và thanh toán cước điện thoại

- Dịch vụ tra cứu và thanh toán tiền điện

- Dịch vụ tra cứu và thanh toán tiền nước

- Dịch vụ tra cứu và thanh toán tiền Internet

- Dịch vụ tra cứu và thanh toán tiền truyền hình