Bảng giá hóa đơn điện tử Vimass


Gói VHĐ 1000 Dưới 1.000 hóa đơn 200đ/ hóa đơn
Gói VHĐ 10K 1.000 - 10.000 hóa đơn 180đ/ hóa đơn
Gói VHĐ 30K 10.000 - 30.000 hóa đơn 160đ/ hóa đơn
Gói VHĐ 50K 30.000 - 50.000 hóa đơn 140đ/ hóa đơn
Gói VHĐ 500K Trên 500.000 hóa đơn 120đ/ hóa đơn
Gói VHĐ 1 triệu Đơn vị trên 1 triệu hóa đơn một tháng 100đ/ hóa đơn