Phần cứng miễn phí

Với định hướng để người dân và doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số mà không cần đầu tư công nghệ, ViMASS cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin để người dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số.


Theo đó, Vimass cung cấp miễn phí hàng triệu thẻ đa năng, hàng vạn thiết bị tương tác với thẻ đa năng gồm VPhone, VTablet, đầu đọc vân tay, thiết bị thu phát UHF, đầu nối ký số và hạ tầng công nghệ thông tin gồm hạ tầng thanh toán, hạ tầng tra soát, hạ tầng hóa đơn điện tử, hạ tầng hợp đồng điện tử, hạ tầng chữ ký số cho cá nhân/đơn vị sử dụng dịch vụ của Vimass.


Hạ tầng công nghệ ViMASS sở hữu những tính năng vượt trội, nhanh chóng, tra cứu dễ dàng lượng lưu trữ lớn:


- Xử lý nhanh chóng, hiệu quả: 1 triệu giao dịch chi hộ 1 ngày (12 giao dịch 1 giây ), 50 triệu giao dịch thu hộ 1 ngày (579 giao dịch 1 giây )

- Bộ lưu trữ dữ liệu dung lượng lớn, bảo mật cao: hàng vạn Tera Byte lưu trữ hàng chục năm, 75 triệu tra cứu 1 ngày (868 tra cứu 1 giây )

- Tốc độ đường truyền, bảo mật cao: Hàng trăm Gps đường truyền bảo mật cao, 85 máy chủ + 13 firewall + 13 switch.


ViMASS tự tin với những thiết bị và hạ tầng số do mình tạo ra sẽ mang đến những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất góp phần cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đảm bảo tính kết nối, liên thông và đồng bộ hệ thống dữ liệu số.

 

Hạ tầng thanh toán Vimass năm 2023 dự tính đầu tư gấp đôi:

- 2 triệu giao dịch chi hộ 1 ngày (24 giao dịch 1 giây )

- 100 triệu giao dịch thu hộ 1 ngày (1.158 giao dịch 1 giây )

- 150 triệu tra cứu 1 ngày (1.736 tra cứu 1 giây )

- 170 máy chủ + 26 firewall + 26 switch, tổng đường truyền riêng 170 Gbps