Phần mềm

 

Để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số hiệu quả phù hợp chiến lược quốc gia về Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số và Công dân số.
Theo đó, ViMASS cung cấp:
- Phần mềm hỗ trợ quản lý giao dịch của cá nhân và doanh nghiệp theo từng giao dịch, chi nhánh
- Phần mềm phân quyền quản lý, lập duyệt lệnh cho các đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp
- Hệ cơ sở dữ liệu tọa độ quản lý doanh thu cho đối tác, quản lý được khách hàng, nhân viên, chi nhánh kinh doanh...theo từng tọa độ, địa điểm
- Phần mềm ký số, hóa đơn điện tử ứng dụng trong các lĩnh vực: y tế, bảo hiểm xã hội, các dịch vụ của chính phủ điện tử, kê khai, nộp thuế, khai báo hải quan, khai sinh, khai tử…hoặc trong các lĩnh vực mua sắm trực tuyến, thanh toán online
- Phần mềm kế toán: nhằm đơn giản và tự động hóa các hoạt động kế toán, kiểm toán, hạch toán độc lập, tiết kiệm tối đa chi phí, thời gian, nhân lực, giảm thiểu sai sót so với khi thực hiện các phương pháp thủ công.Với việc xây dựng và phát triển các phần mềm công nghệ, ViMASS Giúp người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tận hưởng hiệu quả việc chuyển đổi số mà không phải đầu tư vào công nghệ thông tin, tập trung nguồn lực và thời gian nâng cao năng suất, giảm giá thành, tăng chất lượng sản phẩm dịch vụ và khả năng cạnh tranh.