• Tên chủ thẻ

 • Số thẻ

 • Tháng/năm phát hành (hết hạn)

  /
 • Đơn vị nhận thanh toán

 • Tên/Mã khách hàng

 • Số tiền

 • Nội dung
  (có thể bỏ qua)

 •  

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN BẰNG THẺ ATM 

Bước 1: Chọn 1 trong các lĩnh vực Y tế, Giáo dục, Dịch vụ công, Giao thông công cộng, Lĩnh vực khác. Nhập Tên chủ thẻ, Số thẻ, Tháng/năm phát hành, chọn Đơn vị nhận thanh toán, điền Tên hoặc Mã khách hàng, Số tiền, Nội dung và nhấn Tiếp tục để chuyển sang giao diện nhập mã xác thực của Napas.

Bước 2: Nhập mã xác thực OTP được ngân hàng gửi tin nhắn về điện thoại của chủ thẻ, nhấn Tiếp tục. Đúng OTP sẽ có thông báo giao dịch Thành công; Sai OTP 3 lần phải quay lại từ đầu.

   

HƯỚNG DẪN KÝ HỢP ĐỒNG TRỞ THÀNH ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THANH TOÁN

Đơn vị có nhu cầu nhận thanh toán trực tuyến hoặc trực tiếp từ khách hàng bằng thẻ ATM có thể ký Hợp đồng hoặc Cam kết với Vimass để trở thành đơn vị chấp nhận thanh toán. Nhấn vào đây để xem hướng dẫn và tải mẫu Hợp đồng/ Cam kết.