• Đơn vị nhận thanh toán

  • Mã thanh toán

  • Số tiền

  • Nội dung

  •  
  • Captcha
  •  

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN BẰNG THẺ QUỐC TẾ

Bước 1. Chọn đơn vị nhận thanh toán trong danh sách các đơn vị đã đăng ký với Vimass.

Bước 2. Điền mã thanh toán, số tiền cần thanh toán và nội dung

Bước 3. Nhấn Tiếp tục, thông tin thanh toán, số phí phải trả sẽ được hiển thị để người dùng xác nhận.

- Nếu thông tin thanh toán đúng, nhấn Xác nhận thanh toán, giao diện trang web sẽ được chuyển sang trang nhập thông tin thẻ của Mastercard, tại đây nhập thông tin thẻ quốc tế (Visa, Master, JCB) bao gồm : Tên tin trên thẻ, Số thẻ, Ngày/ tháng hết hạn, 3 số CVV.

- Sau khi thanh toán thành công, trang web tự động quay về hiển thị kết quả thanh toán.