KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THẺ ĐA NĂNG TẠI VIỆT NAM

I. Quý 4 năm 2022

1. Chung cư Golden Westlake:

Thử nghiệm dùng thẻ đa năng để ra/vào cổng 162a Hoàng Hoa Thám, cổng 151 Thụy Khuê, lối lên và xuống hầm xe của Chung cư Golden Westlake (nơi TGĐ ở) với trên 1.500 lượt ô tô, 1.000 lượt xe máy ra/vào mỗi ngày.
Lợi ích:
- Với cư dân có thẻ: ngồi nguyên trên xe khi ra/vào, không phải dừng xe/chạm thẻ như tại hầu hết các chung cư ở Việt Nam. Tại các cửa hàng trong chung cư: (i) cư dân chạm thẻ vào VTablet xác thực khuôn mặt/tiếng nói để thanh toán. (ii) để thẻ trong người tự chọn món, tự thanh toán, tự lấy đồ. (iii) hóa đơn điện tử tự động điền mã số thuế (ghi trong thẻ) và gửi đến email (ghi trong thẻ).
- Với người ngoài chưa có thẻ: khi vào mượn thẻ, khi ra trả thẻ, hệ thống tính và hiển thị thời gian lưu trú và phí theo quy định của chung cư.
- Với người ngoài có thẻ: ngồi nguyên trên xe khi ra/vào, hệ thống tính thời gian lưu xe, tự trừ thẻ khi ra.
- Chủ thẻ và người được Ban quản trị cho phép xem được thống kê và chi tiết lượt ra/vào (có ảnh/video) trong mục sao kê ra/vào của ứng dụng QR Vietnam hoặc https://qrvn.vn/saoke.
- Lắp đặt thiết bị thử nghiệm trong 3 ngày, cấp 100 thẻ, 200 - 400 tem Ucode 9 dán trên ô tô, xe máy của cư dân để thử nghiệm 24/7 tối thiểu 6 tháng.


Xem chi tiết

 
2.Học viện Nông nghiệp Việt Nam VNUA:

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại Trâu Quỳ, Gia Lâm Hà Nội có 19 ngàn học viên, 2 ngàn CBNV, hàng trăm tòa nhà, barrie, bãi xe với trên 2 vạn lượt ô tô/xe máy ra/vào mỗi ngày.
Thử nghiệm tại 3 nơi:
-    Cổng chính HVN: lắp đặt từ 4 bộ thiết bị ghi nhận mỗi ngày từ 2 đến 4 vạn lượt/ngày.
-    Bãi xe máy HVN: lắp đặt 2 bộ thiết bị ghi nhận khoảng 3 ngàn lượt/ngày.
-    Nhà hành chính HVN: lắp đặt 1 bộ thiết bị di động ghi nhận ra/vào có xác thực khuôn mặt/tiếng nói khi chạm thẻ hoặc đứng gần thiết bị.
-    Khu hiệu bộ mới: lắp đặt 2 bộ thiết bị đóng mở barrie trên 5 ngàn lượt/ngày
Lợi ích: quản lý sinh viên và CBNV ra/vào 24/7 đảm bảo an ninh trật tự và thu phí tự động không dừng.
Học viện có nhu cầu:
- 2 vạn thẻ đa năng đồng thương hiệu cho năm đầu
- 4 ngàn thẻ mới cho mỗi năm tiếp theo
- ghi nhận trên 4 vạn lượt ra/vao mỗi ngày và thu phí tự động không dừng tại một số khu vực.
Chủ thẻ và người được Ban Giám đốc cho phép xem được thống kê và chi tiết lượt ra/vào (có ảnh/video) trong mục sao kê ra/vào của ứng dụng QR Vietnam hoặc https://qrvn.vn/saoke.
Lắp đặt thiết bị thử nghiệm trong 7 ngày, cấp 1.000 thẻ đa năng và 2.000 tem dán Ucode 9 thử nghiệm 24/7 tối thiểu 3 tháng với ô tô/xe máy có thẻ chạy không quá 120 km/giờ.

Đang triển khai