Hướng dẫn lắp đặt thiết bị thu phát UHF và Camera

 

Để hệ thống hoạt động một cách ổn định và chính xác nhất, khi lắp đặt cần lưu ý: 
- Lắp đặt UHF:

Vị trí: Lắp đặt thiết bị UHF tại làn xe ra vào ở phía bên trái làn đường xe ra vào. 
Độ nghiêng của UHF phụ thuộc vào chiều cao cột cố định UHF: Thiết bị UHF thường được lắp trên cột có chiều cao 2,2m và hướng xuống mặt đất theo góc 30 độ so với cột cố định thiết bị. Với một số dự án thí điểm tại địa điểm rộng hơn, chiều cao cột cố định thiết bị có thể cao hơn và độ nghiêng khi lắp đặt có thể bị thay đổi. 

Phạm vi tác động của UHF từ 7m - 20m.

Hình ảnh minh họa về độ cao và độ nghiêng khi lắp thiết bị UHF

Ngoài ra, có thể lắp thiết bị ở trên trần bốt bảo vệ hoặc lắp trên thanh ngang trạm thu phí. 
- Camera giám sát : gắn cách mặt đất từ 1.7 đến 2.0m, được lắp ở bên dưới thiết bị UHF, lắp ở vị trí có thể bao quát đc toàn cảnh và có thẻ giám sát đc mọi hoạt động ra vào tại cổng ra vào. 
- Camera nhận dạng biển số: thường được gắn dưới thiết bị UHF, gắn cách mặt đất từ 1.2 đến 1.7m, vị trí đặt camera càng đối diện với biển số xe càng tốt.
- Máy tính cài đặt phần mềm: được lắp đặt trong chốt bảo vệ và được liên kết dây thiết bị thu phát UHF. 

Một số hình ảnh lắp thiết bị UHF: 

 

Thiết bị UHF được lắp ở cột cố định 

Ngoài ra có thể lắp thiết bị thu phát UHF ở trên bốt bảo vệ và thanh ngang đường.

Thiết bị UHF được lắp trên bốt bảo vệ

Thiết bị UHF được lắp ở thanh ngang