TT PHÍ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH MỨC PHÍ
I PHÍ THU ĐỐI VỚI BÊN NHẬN THANH TOÁN
Dùng Ví Vimass, Thẻ đa năng thanh toán đến ví chuyên thu hoặc quét VNPAY QR 0%
Rút toàn bộ tiền từ ví chuyên thu về tài khoản ngân hàng lúc 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h (% số tiền, tối thiểu 400 đồng) 0,02%
Dùng ứng dụng ngân hàng quét VietQR thanh toán ngay đến tài khoản ngân hàng (% số tiền, tối thiểu 600 đồng) 0,03%
Dùng Ví Vimass, Thẻ đa năng thanh toán ngay đến tài khoản ngân hàng 0%
II PHÍ THU ĐỐI VỚI BÊN THANH TOÁN
Dùng Ví Vimass, Thẻ đa năng thanh toán đến ví chuyên thu hoặc quét VNPAY QR (% số tiền, tối thiểu 200 đồng) 0,01%
Dùng Ví Vimass, Thẻ đa năng thanh toán ngay đến tài khoản ngân hàng (% số tiền, tối thiểu 600 đồng) 0.03%
III YÊU CẦU CHUYỂN TIỀN/ CHUYỂN TIỀN
Chuyển tiền từ ví đến ví (% số tiền, tối thiểu 200 đồng. Bao gồm ví cá nhân, ví doanh nghiệp, thẻ đa năng, ví chuyên thu của cửa hàng) 0.01%
Chuyển tiền nhanh đến tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ (mỗi giao dịch tối đa 300 triệu đồng, % số tiền, tối thiểu 600 đồng) 0.03%
Nạp tiền vào ví qua QR hoặc qua tài khoản (% số tiền, tối thiểu 600 đồng) 0.03%
Rút tiền từ ví về tài khoản ngân hàng (mỗi giao dịch tối đa 300 triệu đồng, % số tiền, tối thiểu 600 đồng) 0.03%
IV THU HỘ (theo hợp đồng) Thỏa thuận
a) Khi dùng ứng dụng ngân hàng quét QR mặt trước thẻ: % số tiền, tối thiểu 200 đồng
b) Khi dùng ứng dụng QR Vietnam quét QR mặt trước thẻ, Thu hộ qua Thẻ đa năng: % số tiền, tối thiểu 200 đồng
V CHI HỘ (theo hợp đồng) Thỏa thuận
a) Bên nhận là ví Vimass, giá trị giao dịch dưới 1 triệu đồng
b) Bên nhận là ví Vimass, giá trị giao dịch từ 1 triệu đến 20 triệu đồng
c) Bên nhận là ví Vimass, giá trị giao dịch trên 20 triệu đồng
d) Bên nhận là tài khoản, số giao dịch một tháng dưới 100.000
e) Bên nhận là tài khoản, số giao dịch một tháng từ 100.000 đến 200.000
f) Bên nhận là tài khoản, số giao dịch một tháng từ 200.000 đến 500.000
g) Bên nhận là tài khoản, số giao dịch một tháng từ 500.000 đến 1.000.000
h) Bên nhận là tài khoản, số giao dịch một tháng trên 1.000.000
VI CỔNG THANH TOÁN THẺ  
a) Dùng thẻ nội địa thanh toán cho đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông công cộng, dịch vụ công, thuế, kinh doanh xăng dầu 1.500 đ
b) Dùng thẻ nội địa của ngân hàng có kết nối thanh toán thẻ với Vimass 2.000 đ
c) Dùng thẻ nội địa của ngân hàng chưa kết nối 0.65%
d) Dùng thẻ VISA, MasterCard, JCB, AMEX 2,35% + 2.500 đ
VII TIẾT KIỆM TRỰC TUYẾN Thỏa thuận
Đang cập nhật