ĐIỂM RA VÀO

Khi ra vào chung cư, cơ quan, trường học, bệnh viện, điểm du lịch giải trí, khu gửi xe, đường cao tốc,  … chúng ta đều dừng tại Điểm ra vào để định danh, xác thực, ghi thời gian, trả phí, thanh toán ...

Với thẻ đa năng theo người hoặc tem Ucode dán trên xe (ô tô, xe máy, xe đạp) chủ thẻ có thể định danh, chấm công, xác thực trên ứng dụng VCard/VPass để đi qua, trả phí hoặc thanh toán tại Điểm ra vào, kể cả khi di chuyển với tốc độ 220 km/giờ.

Tại Điểm ra vào có thiết bị thu phát UHF (tần số 860-940 MHz), thẻ và tem được phát hiện tự động ở cự ly 20 mét với thiết bị 2 Watt và 10 mét với thiết bị 1 Watt. Máy tính, Điện thoại có ứng dụng VPass sẽ kết nối với điều khiển barrie, máy chủ Điểm ra vào, hệ thống thanh toán Vimass cho phép đúng người đi qua, chấm công, xác thực thanh toán.

Có thể dùng QR ra vào (PassQR) theo quy định của Vimass để thay thế thiết bị UHF tại Điểm ra vào. Tại đây chủ thẻ dùng VCard quét PassQR ở cự ly 4 đến 20 mét tùy độ phóng của camera điện thoại (Ví dụ: 4 lần với VPhone, 10 lần với iPhone 11, 15 lần với iPhone 14, 100 lần với Galaxy S22 Ultra).

VPass (ứng dụng của Công ty cổ phần QR Việt Nam) chuyên để tạo/sửa Điểm ra vào và PassQR với các trường thông tin như: loại, tên, địa chỉ, tọa độ, ảnh, tài khoản/thẻ thu phí, đối tượng thu phí, phương thức tính phí …

 

Các hình thức sử dụng tại Điểm ra vào

1. Điểm ra vào có thiết bị UHF

Với thẻ đa năng theo người hoặc tem Ucode dán trên xe (ô tô, xe máy, xe đạp), tự đông đóng mở barrier với thẻ hoặc tem được phép ra vào

Sao kê ra vào

2. Điểm ra vào có VPass

Điện thoại/ máy tính bảng có VPass, ra vào bằng nhập số thẻ/chạm thẻ và xác thực mặt

Xác thực thành công và xác thực sai khuôn mặt

3. Điểm ra vào có PassQR

PassQR dán tại điểm ra vào

Sửa dụng VCard để quét PassQR để mở cửa hoặc Check-in

4. Điểm ra vào gần bạn

Sử dụng VCard, Điểm ra vào gần bạn

Chọn điểm ra và xác thực để mở cửa/barrier