Thiết bị ký số Phát hành hóa đơn Tra cứu hóa đơn Ký / Xác thực văn bản
Tải văn bản điện tử lên máy chủ Vimass
Chọn tệp văn bản
CHỌN TỆP
  •  
  •  

Kết quả kiểm tra
Danh sách văn bản cần kiểm tra chữ ký số