Chuyển tiền Ký số Phát hành hóa đơn Tra cứu hóa đơn Ký / Xác thực văn bản
Mã số thuế đơn vị phát hành hóa đơn: Nhập 6 số sinh bởi Token:
Đăng nhập Ví Vimass cá nhân
  • Số điện thoại
  • Mật khẩu
  •  
  •  

Đăng ký Ví Vimass cá nhân
Các tệp hóa đơn chờ ký hoặc hủy