Tra cứu hóa đơn đã ký dành cho đơn vị phát hành Tra cứu hóa đơn gửi đến email của khách hàng
 • Mã số thuế của đơn vị phát hành hóa đơn:
 • Số điện thoại của người tra cứu:
 • 6 số Token trong ứng dụng Ví Vimass:
 •  
 •  

 • Email nhận hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ:
 • Mật khẩu tra cứu hóa đơn:
 •  
 •  

Đăng ký mới hoặc thay đổi mật khẩu tra cứu
 • Email nhận hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ:
 • Mật khẩu tra cứu hóa đơn mới:
 • Nhập lại mật khẩu tra cứu hóa đơn mới:
 •  
 •