Chuyển tiền Ký số Phát hành một hóa đơn Phát hành nhiều hóa đơn Tra cứu hóa đơn Ký / Xác thực văn bản
Tải tệp hóa đơn lên máy chủ
  • Loại văn bản
Tệp hóa đơn
CHỌN TỆP
  • Mã doanh nghiệp
  • 6 số token
  •  
  •  

Đăng nhập Ví Vimass cá nhân
  • Số điện thoại
  • Mật khẩu
  •  
  •  

Đăng ký Ví Vimass cá nhân
Xem các hóa đơn đã tải lên máy chủ
Mã số thuế đơn vị phát hành hóa đơn: