VIMASS Wallet
Vimass Wallet
Số dư : 0 đ Điểm V-point: 0
 • Họ tên người nhận
 • Số tiền
  Phí: 0 đ
 • SĐT người nhận
 • Tỉnh/Thành phố
 • Quận/Huyện
 • Phường/Xã
 • Tên đường/Số nhà
 • Nội dung (có thể bỏ qua)
 •  
 •  
 •  

 •  

 •  

 • Lưu ý: Khi nhận được MA NHAN TIEN, Bạn cần chuyển ngay MA NHAN TIEN này đến số điện thoại của người nhận!

Sổ tay thường dùng

Bạn cần đăng nhập để sử dụng sổ tay thường dùng.
Sau mỗi giao dịch thành công, các chi tiết sẽ được cập nhật vào sổ tay này để sử dụng cho lần sau.

Directory
 • Statements
 • Wallet Information
 • Link to account/Card
 • Limits
Account
 • Go to Vimass Wallet
 • Go to the bank account
 • Go to the bank card
 • Go to ATM
 • Go to ID card
 • Go to phone number
 • Deposit/Withdraw/Borrow
Transfer money
 • Payment for Health, Education, Public Services
 • Phone
 • Movie tickets
 • Flight tickets
 • Train ticket
 • Bus ticket
 • Insurance
 • Tuition
 • Securities
 • Electronic money
 • Card Codes
Payment
 • Electricity
 • Water
 • Internet
 • TV
 • Deposit / Withdrawal of savings
 • Borrow/repay
 • Give gifts
 • Charity
 • Lucky money
Collecting and paying for the household
 
News