Số dư : đ Điểm V-point: 0

- Chuyển khoản đến Vimass tại ngân hàng VPB (Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng), trong nội dung có ghi NAP

- Đối với các ngân hàng không điền được dấu - , thay dấu - bằng chữ z, VD: D0105906169z1

Chủ tài khoản: VM-CTY CO PHAN DICH VU NEN DI DONG VIET NAM

Số tài khoản:

TT Tên ngân hàng Chủ tài khoản Số tài khoản
1 NAB Cty CO PHAN DICH VU NEN DI DONG VIET NAM 801014987666666
QR Nạp ví
Directory
 • Statements
 • Wallet Information
 • Link to account/Card
 • Limits
Account
 • Go to Vimass Wallet
 • Go to the bank account
 • Go to the bank card
 • Go to ATM
 • Go to ID card
 • Go to phone number
 • Deposit/Withdraw/Borrow
Transfer money
 • Payment for Health, Education, Public Services
 • Phone
 • Movie tickets
 • Flight tickets
 • Train ticket
 • Bus ticket
 • Insurance
 • Tuition
 • Securities
 • Electronic money
 • Card Codes
Payment
 • Electricity
 • Water
 • Internet
 • TV
 • Deposit / Withdrawal of savings
 • Borrow/repay
 • Give gifts
 • Charity
 • Lucky money
Collecting and paying for the household
 
News