Số dư : đ Điểm V-point: 0
 • Gửi tại ngân hàng
 • Số tiền
  Phí: 3.300 đ
 • Kỳ hạn
 • Lĩnh lãi
 • Cách thức quay vòng
 • Lãi suất
 • Nhận gốc và lãi về
 •  
 •  
Sổ tay thường dùng

Bạn cần đăng nhập để sử dụng sổ tay thường dùng.
Sau mỗi giao dịch thành công, các chi tiết sẽ được cập nhật vào sổ tay này để sử dụng cho lần sau.

 • Gửi TK
 • Rút TK

Lãi suất tiết kiệm (nhận cuối kỳ) của NH Nam Á

Không kỳ hạn1.0
02 Tháng3.95
04 Tháng4.00
06 Tháng6.20
08 Tháng6.20
10 Tháng6.20
12 Tháng6.70
14 Tháng6.80
16 Tháng6.80
18 Tháng6.80
36 Tháng6.80
01 Tháng3.95
03 Tháng3.95
05 Tháng4.00
07 Tháng6.20
09 Tháng6.20
11 Tháng6.20
13 Tháng6.80
15 Tháng6.80
17 Tháng6.80
24 Tháng6.80

Số tiền gửi tối thiểu là 1 triệu đồng; tối đa 1 tỷ đồng.
Xem chi tiết tại website của ngân hàng.

- Chọn ngân hàng, số tiền (từ 1 triệu đến 1 tỷ đồng), kỳ hạn gửi tiền, hình thức lĩnh lãi, phương thức quay vòng, phương thức nhận tiền gốc & lãi.

- Xác thực giao dịch như sau:

a/ Nhấn SMS để hệ thống gửi 6 số mã xác thực về điện thoại đã đăng ký; nhập 6 số này để thực hiện chuyển tiền;

b/ Vào mục phone token trong ứng dụng Ví Vimass (android / iOS), nhập mật khẩu token, lấy 6 số mã xác thực để thực hiện chuyển tiền.

- Phí chuyển tiền 3.300 đ hoặc 6.600 đ nếu dưới hoặc trên 10 triệu đ.

- Sau khi giao dịch thành công mọi chi tiết sẽ tự động lưu vào Sổ tay thường dùng để sử dụng lần sau.

- Nếu có khiếu nại, vào Sao kê, chọn giao dịch, chọn Gửi khiếu nại, viết khiếu nại và gửi.

Directory
 • Statements
 • Wallet Information
 • Link to account/Card
 • Limits
Account
 • Go to Vimass Wallet
 • Go to the bank account
 • Go to the bank card
 • Go to ATM
 • Go to ID card
 • Go to phone number
 • Deposit/Withdraw/Borrow
Transfer money
 • Payment for Health, Education, Public Services
 • Phone
 • Movie tickets
 • Flight tickets
 • Train ticket
 • Bus ticket
 • Insurance
 • Tuition
 • Securities
 • Electronic money
 • Card Codes
Payment
 • Electricity
 • Water
 • Internet
 • TV
 • Deposit / Withdrawal of savings
 • Borrow/repay
 • Give gifts
 • Charity
 • Lucky money
Collecting and paying for the household
 
News