Số dư : 0 đ Điểm V-point: 0
 • Số thẻ
 • Số tiền
  Phí: 4.000 đ
 • Nội dung
 •  
 •  
 •  

   

Hệ thống hỗ trợ chuyển đến thẻ ngân hàng của 28 ngân hàng sau:

 • CTG - Công thương VN
 • VCB - Ngoại thương VN
 • ABB - An Bình
 • ACB - Á Châu
 • BVB - Bảo Việt
 • EAB - Đông Á
 • EIB - Xuất nhập khẩu VN
 • GPB - Dầu khí toàn cầu
 • HDB - HDBank
 • MBB - Quân đội
 • NASB - Bắc Á
 • NCB - Quốc dân
 • LPB - Bưu điện liên Việt
 • OCB - Phương đông
 • OJB - Đại dương
 • SHB - Sài Gòn - Hà Nội
 • SCB - Sài Gòn
 • SEABANK - Đông Nam Á
 • STB - Sài Gòn thương tín
 • TCB - Kỹ thương VN
 • TPBank - Ngân hàng Tiên phong
 • VAB - Việt Á
 • VIB - Quốc tế VN
 • VID - VID Public
 • VPB - VN thịnh vượng
 • SHINHAN - Shinhan VN
 • HLB - Hong Leong VN
Sổ tay thường dùng

Bạn cần đăng nhập để sử dụng sổ tay thường dùng.
Sau mỗi giao dịch thành công, các chi tiết sẽ được cập nhật vào sổ tay này để sử dụng cho lần sau.

Directory
 • Statements
 • Wallet Information
 • Link to account/Card
 • Limits
Account
 • Go to Vimass Wallet
 • Go to the bank account
 • Go to the bank card
 • Go to ATM
 • Go to ID card
 • Go to phone number
 • Deposit/Withdraw/Borrow
Transfer money
 • Payment for Health, Education, Public Services
 • Phone
 • Movie tickets
 • Flight tickets
 • Train ticket
 • Bus ticket
 • Insurance
 • Tuition
 • Securities
 • Electronic money
 • Card Codes
Payment
 • Electricity
 • Water
 • Internet
 • TV
 • Deposit / Withdrawal of savings
 • Borrow/repay
 • Give gifts
 • Charity
 • Lucky money
Collecting and paying for the household
 
News